Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Biznesa informātika
Nosaukums Biznesa intelekta risinājumu lietderības analīze bankās
Nosaukums angļu valodā Feasibility Analysis of Business Intelligence Solutions in Banks
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs M.Kirikova, STP katedras profesore
Recenzents U.Sukovskis, Lietišķo datorzinātņu katedras profesors
Anotācija Maģistra darbs ir veltīts Biznesa intelekta risinājumu ieviešanai bankās. Darbā veiktajā izpētē ir izmantots Starptautiskā Biznesa Analīzes Institūta izstrādātais Biznesa Analīzes palīglīdzeklis BABOK. Papildus autors izmanto zinātnisko literatūru, lai pārbaudītu vai palīglīdzeklī ieteiktie zināšanu apgabali ir piemēroti Biznesa inteliģences intelekta risinājumu ieviešanai banku sektorā. Darbā pievērsta pastiprināta uzmanība šo risinājumu lietderīguma novērtēšanai. Autors secina, ka šajā zināšanu apgabalā iespējams izmantot informācijas sistēmas projekta alternatīvu lietderības novērtēšanas metodi LIETIS. Autors piedāvā tās uzlabojumus, lai metode labāk atbalstītu biznesa intelekta risinājumu salīdzināšanu īpaši Latvijas banku sektorā. Maģistra darbā ir izmantotas šādas pētniecības metodes dokumentu analīze, intervijas un prototipēšana. Iegūtā informācija no zinātniskās literatūras savienojumā ar esošo profesionālo pieredzi, iegūtajiem datiem par tipveida Latvijas banku sistēmām un Biznesa intelekta eksperta ieteikumiem ir apvienota ieteikumos Biznesa intelekta risinājumu ieviešanai bankās. Lai labāk strukturētu darbu, tas tika sadalīts piecās daļās. Pirmajā daļa iepazīstina ar izpētes jomām, otrajā daļā ir aprakstīts maģistra darba tvērums. Trešajā daļā ir sīki iztirzāti un lietoti visi BABOK palīglīdzekļa aprakstītie zināšanu apgabali. Ceturtā daļa ir veltīta detalizētai lietderības noteikšanas metožu analīzei. Piektajā daļā ir parādīti veiktie modelēšanas un prototipēšanas eksperimenti. Secinājumi rezumē veikto darbu un sniedz ieteikumus turpmākajai izpētei. Maģistra darbā ir 100 lappuses, 35 attēli, 19 tabulas, 3 pielikumi un 35 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi biznesa intelekts; prasību analīze; lietderības noteikšanas metodes; datu noliktavas; bankas;
Atslēgas vārdi angļu valodā business intelligence; IS feasibility study; requirement analysis, data warehouse; dashboards; banks
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2013 11:12:17