Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tūrisma tirgus attīstība un perspektīvas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Developments and prospects of the tourism market in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
Anotācija Darba pētījuma problēma ir saistīta ar tūrisma tirgus attīstību un tā perspektīvām Latvijā. Analītiskā nodaļā ir sniegts teorētiskais pamatojums par tūrisma nozari. Tiek veikta tūrisma tirgus analīze un noskaidroti attīstības mērķi. Darba pētījuma daļā tiek apskatīts tūrisma uzņēmējdarbības ienesīgums. Tūrisms ir viena no vadošajām un visstraujāk augošajām nozarēm un tiek uzskatīts par stratēģisku ekonomiskās attīstības un nodarbinātības prioritāti. Darba pētījuma objekts ir Latvijas tūrisma tirgus un tūrisma aģentūru attīstības iespējas. Darba pētījuma priekšmets ir tūrisma aģentūras. Darbs ir izstrādāts pamatojoties uz teorētiskajiem un praktiskajiem pētījumiem par tūrisma nozari, tūrisma aģentūru darbību un tās attīstības iespējām. Ar pētījumu metožu palīdzību un balstoties uz statistiskajiem datiem, kā arī konkrēta uzņēmuma datiem, t.i., peļņas un neto apgrozījuma dinamiku, ir veikta tūrisma nozares ienesīguma analīze. Balstoties uz visu iepriekš izpētīto informāciju par tūrismu, autore izstrādā jauna tūrisma uzņēmuma biznesa plānu. Darbs sastāv no ievada, divām nodaļām, nobeiguma. Darba apjoms ir 59 lappuses, tajā ietilpst 12 attēli, 1 formulas, 21 tabulas.
Atslēgas vārdi tūrisma tirgus attīstība, tūrisma tirgus analīze, tūrisma aģentūras
Atslēgas vārdi angļu valodā the tourism development, the tourism market analysis, travel agencies
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2013 00:01:59