Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Idiomas tehnisko tekstu tulkošanā
Nosaukums angļu valodā Idioms in Technical Text Translation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Mag.philol., lekt. Diāna Rūpniece
Recenzents Dr.philol., Mag.oec., asoc.prof. Marina Platonova
Anotācija Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta profesionālās bakalaura studiju programmas Tehniskā tulkošana 4. kursa studente Dārta Rīna. Bakalaura darba temats ir Idiomas tehnisko tekstu tulkošanā, un tas sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, bibliogrāfijas, kā arī pieciem pielikumiem, kuros iekļauti 4 glosāriji un avotteksts angļu valodā. Bakalaura darba teorētiskā daļa sastāv no piecām nodaļām, kurās aprakstīts idiomas jēdziens, tam piemērotākās tulkošanas metodes un stratēģijas, kā arī idiomu tulkošanas piemēri no darba praktiskās daļas, uzsvaru liekot tieši uz tehnisko tekstu tulkošanu. Bakalaura darba praktiskā daļa sastāv no avotteksta Green Restorations: Sustainable Building and Historic Homes, kura autors ir Ārons Lubeks, tulkojuma latviešu valodā. Bibliogrāfijā iekļautas 18 vārdnīcas, 31 grāmata, 3 elektroniski dokumenti, kā arī 3 tiešsaistes datubāzes. Bakalaura darbs sastāv no 101 lappusēm (neieskaitot pielikumus).
Atslēgas vārdi idiomas, frazeoloģija, technical translation
Atslēgas vārdi angļu valodā idioms, phraseology, tehniskā tulkošana
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2013 10:57:31