Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Būvniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improving business performance efficiency of a construction company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Diplomprojektu Būvniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts ir izstrādājusi RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras bakalaurante Inga Butkus. Projektā tiek analizētā uzņēmuma darbība, saskatītas problēmas un piedāvāti ekonomiski pamatoti risinājumi uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Projekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās un darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskā daļā ir raksturota uzņēmuma darbība, analizēti uzņēmuma finanšu radītāji, analizēts ražošanas tehnoloģiskais process un ražošanas iekārtu efektivitāte, izvirzīts vides pārvaldības sistēmas ieviešanas pamatojums, kura ietvaros veikta konkurentu analīze un izstrādāta SVID analīze. Pēc veiktās analīzes tiek konstatētas trīs aktuālākās problēmas un piedāvāti risinājumi. Projekta aprēķinu daļā konstatētajām problēmām tiek piedāvāti risinājumu projekti un veikti ekonomiskās efektivitātes aprēķini. Kā pirmā tika risināta problēma par krāsošanas un žūšanas procesa tehnoloģisko novecošanos, lai to novērstu tiek piedāvāts veikt ražošanas modernizāciju, iegādājoties jaunu pulverkrāsošanas iekārtu un karsēšanas kameru. Lai nodrošinātu jauno iekārtu efektīvu tehnoloģisko izvietošanu, tiek piedāvāts veikt jaunas ražošanas ēkas būvniecību, kā rezultātā tiktu atrisināta otra problēma par neefektīvu ražošanas procesa organizēšanu. Tā kā abas problēmas ir savstarpēji saistītas tiek veikts kopējs investīciju projektu ekonomiskās efektivitātes novērtējums. Uzņēmuma zemo konkurētspēju būvniecības iepirkumu konkursos, tiek piedāvāts novērst, ieviešot uzņēmuma darbībā integrēto vides un kvalitātes vadības sistēmu. Arī šim risinājumam tiek veikts ekonomiskās efektivitātes novērtējums. Daļas nobeigumā veikts projektu aprēķinu daļas kopsavilkums. Tehnoloģiskā daļā, izmantojot ekonomiskās prognozēšanas metodes laika rindas multiplikatīvo modeli, tiek veikta prognozēšana apkures katlu pārdošanas apjomiem 2013.gada 2, 3 un 4.ceturksnim. Kā arī veikta uzņēmuma mājas lapas atjaunošana un mājas lapas satura vadības sistēmas pielietošana informācijas aktualizēšanai mājas lapā. Darba un dabas aizsardzības daļā tika veikta darba risku novērtēšana ražošanas cehā un elektrometinātājiem un izstrādāts preventīvo pasākumu plāns. Kā arī veikta dabas aizsardzības pasākumu novērtēšana uzņēmuma darbībā. Diplomprojekta apjoms, neskaitot pielikumus, ir 92 lapas. Diplomprojektam pievienoti 5 pielikumi. Darbā ietilpst 50 attēli, 53 tabulas, un 29 formulas. Grafiskajā daļā pievienoti 17 attēli un tabulas. Grafiskā daļā tika apkopoti diplomprojektā iekļautie un autores izstrādātie vizuālie materiāli. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Butkus,I. Būvniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts / Vadītājs Profesors, Dr.oec. Jurēnoks V. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 92. lpp.
Atslēgas vārdi Būvniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Projekt der Effizienzverbesserung für das Bauunternehmen
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 13:34:20