Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Latvijā lietoto minerālmateriālu testēšanas metožu analīze un objektivitātes novērtējums” („Ropažu ielas posma rekonstrukcija Rīgā”)
Nosaukums angļu valodā "Testing Methods Analysis of Mineral Materials Used in Latvia and Assessment of their Objectivity” ( „Reconstruction of Ropazu Street Section in Riga”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. J.Smirnovs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – Latvijā lietoto minerālmateriālu testēšanas metožu analīze un objektivitātes novērtējums (Ropažu ielas posma rekonstrukcija Rīgā). Bakalaura darbā vispārīgi apskatīts ceļu būvē izmantoto minerālmateriālu ieguves process, analizētas biežāk izmantotās un svarīgākās Latvijā lietotās minerālo ceļu būves materiālu testēšanas metodes, to izpildes specifika, dažādi to etapi, tās veiktas praktiski, kā arī dažu metožu precizitāte – pie maksimāli vienādiem apstākļiem testi tiek veikti vairākkārt, salīdzinot iegūtos gala rezultātus un aprēķinot mērījumu nenoteiktību. Izteikti secinājumi par iegūtajiem rezultātiem, tie apkopoti tabulās un grafikos. Izteiktas idejas pakāpeniski palielināt kvalitātes prasības un testēšanas biežumu, kā arī radikāli mainīt domāšanu par finansējuma piešķiršanu ceļu nozarei. Inženierprojektā izstrādāts Ropažu ielas posma tehniskais projekts. Ropažu iela atrodas Rīgā, Teikas mikrorajona robežās. Tā ir rajona nozīmes maģistrālā iela. Kopējais ielas garums ir 2065 metri, bet inženierprojekta ietvaros tiks rekonstruēts posms no Brīvības ielas līdz Austrumu ielai – 1440 metri, kā arī izstrādāts inovatīvs risinājums krustojumam ar Džutas ielu. Džutas iela tiks virzīta pa jaunu trases koridoru, tādejādi samazinot lielo pašreizējā krustojuma caurbraukšanas laiku. Projektētais ātrums visā posmā pieņemts 50 km/h. Ielas normālprofils pieņemts NP 10.5. Projektā ietverta ielas segas konstrukcijas aplēse, kopējie darba apjomi un specifikācijas, darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumi, satiksmes organizācijas shēmas izbūves laikā, būvdarbu veikšanas kalendārs. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopējais apjoms ir 136 lappuses, tajā iekļauti 50 attēli, 45 tabulas un 17 rasējumi. Bakalaura izstrādei izmantoti 23 literatūras avoti, inžinierpojekta izstrādei – 24 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi minerālmateriālu testēšana, ropažu ielas rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā aggregates testing, reconstruction of Ropazu street
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2013 00:32:48