Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Tiešo ārvalstu investīciju ietekme uz Baltijas valstu ekonomisko izaugsmi”
Nosaukums angļu valodā “The Impact of Foreign Direct Investment on the Economic Growth of the Baltic Countries”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. A.Orlovska
Recenzents
Anotācija Autore Inga Kazlauska ir izstrādājusi diplomdarbu par tēmu Ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz Baltijas valstu ekonomisko izaugsmi. Diplomdarba mērķis ir Baltijas valstu ārvalstu tiešo investīciju ietekmes uz reģiona ekonomisko attīstību izpēte un piesaistes procesa pilnveidošana. Diplomdarbs ir izstrādāts 3 daļās. Pirmajā nodaļā, izmantojot speciālajā literatūrā pieejamo informāciju, teorētiski apskatīti investīciju veidi un klasifikācija, noteikti vispārīgie investīciju vidi ietekmējošie faktori un ārējo tiešo investīciju iespējamā ietekme uz ekonomiskiem rādītājiem un situāciju iekšējā tirgū. Darba otrajā daļā analizēti statistikas dati par ārējo tiešo investīciju plūsmām Baltijas valstīs, novērtējot to dinamiku, struktūru pa nozarēm un analizējot atšķirības struktūrā un dinamikā katrā no Baltijas valstīm. Tāpat arī analizēti faktori, kuri ietekmē ārvalstu investīciju plūsmu Baltijas valstīs un novērtēta ārējo tiešo investīciju ietekme uz ekonomiskiem rādītājiem Baltijas valstīs. Diplomdarba trešajā nodaļā pētīti uzņēmumu ieguvumi piesaistot ārvalstu tiešās investīcijas salīdzinājumā ar citiem kapitāla piesaistes veidiem, kā arī pētīti investīciju efektivitātes aprēķināšanas veidi. Balstoties uz otrajā nodaļā iegūtiem datiem ir izstrādāti priekšlikumi investīciju piesaistes procesa un investoru, uzņēmumu un atbildīgo institūciju komunikācijas sistēmas pilnveidošanai. Diplomdarbs ir izstrādāts uz 62 lappusēm. Tajā ir iekļauti 7 attēli, 10 tabulas, 3 pielikumi un izmantotas 50 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Ārvalstu tiešās investīcijas, investīciju piesaistes process
Atslēgas vārdi angļu valodā Foreign direct investment, investment attraction process
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2013 05:52:10