Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Ārvalstu paplašināšanās stratēģijas izstrāde SIA Sportahalle
Nosaukums angļu valodā Development of Foreign Expansion Strategy for Sportahalle Ltd
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs A.Dzedons
Recenzents A.Jakobsons
Anotācija Maģistra darbs Valsts finansēšanas modeļa izstrāde sporta nozarei atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem izstrādāts, lai analizētu sporta finansēšanu Latvijā atbilstoši sporta politikas un Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus valsts finansēšanas modelim, noteikt metodes un finansēšanas avotus sporta organizāciju atbalstam, kā arī izstrādāt kritērijus un principus sporta finansēšanas lēmumu efektivitātes noteikšanai. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, tiks izanalizēti spēkā esošie politikas plānošanas dokumenti sportā un Latvijas izaugsmei ilgtermiņā, izvērtēta Igaunijas un Zviedrijas pieredze sporta finansēšanā, kā arī raksturota Latvijas sporta finansēšanas konjuktūra. Darba noslēgumā tiek veikti secinājumi par Latvijas sporta finansēšanas vadību un sniegti konkrēti priekšlikumi valsts sporta finansēšanas modelim un finansēšanas sistēmas pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Sports kā instruments ilgtspējīgai attīstībai. Finašu modelis.
Atslēgas vārdi angļu valodā Sport as a tool for sustainable development. Financial model.
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2013 13:54:24