Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu dizains un tehnoloģija
Nosaukums Dizaina domāšanas metodoloģija inovāciju attīstības veicināšanai Latvijas valstī
Nosaukums angļu valodā The Design Thinking Methodology for the Facilitation of Innovations Development in Latvia.
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Dr.arch.,docente A.Ulme
Recenzents Dr.sc.ing. R.Vidzickis, Līgatnes novada "Vienkoču parka' īpašnieks
Anotācija Maģistra darbs ir patstāvīgs dizaina jomas pētījums, kas izstrādāts 2 studiju gadu laikā Rīgas Tehniskajā universitātē. Iesākot darbu, tika izvirzīta hipotēze: Dizaina domāšanas metodoloģijas principu un instrumentu izmantošana praksē varētu veicināt inovatīvo problēmu risinājumu attīstību, jauno produktu, pakalpojumu, sistēmu un procesu radīšanu, kā arī būtiski uzlabot uzņēmuma inovatīvo darbību, palielināt to ienākumus un konkurētspēju. Tika nosprausti mērķi: Izpētīt dizaina domāšanas metodoloģijas principus un instrumentus, un uz pētījuma pamata izstrādāt darba materiālu, ar kura palīdzību varētu strukturēt un kontrolēt radošo procesu, pielietot dizaina domāšanas metodes praksē uzņēmējdarbībā, attīstīt jaunas idejas un radīt inovatīvos risinājumus nestandarta problēmām. Tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: Konstatēt nozarē eksistējošās problēmas un noskaidrot to teorētisko un praktisko nozīmību, izpētīt un izanalizēt publicētus un nepublicētus materiālus par izvēlēto tēmu, veikt praktiskās pieredzes analīzes apskatu un izpētīt piemērus, izpētīt dizaina domāšanas jēdziena rašanos un attīstību vēstures gaitā, izpētīt un apkopot dizaina domāšanas metodoloģijas teoriju (principus, metodes, instrumentus, utt.), apskatīt un apkopot iepriekš veikto pētījumu rezultātus, uz veiktā pētījuma pamata izstrādāt darba materiālu Dizainera darba burtnīcu, pasniedzot dizaina domāšanas metodes lietošanai praksē, pārbaudīt to efektivitāti praksē ar eksperimenta palīdzību, apkopot gūtās atziņas secinājumos. Darba gaitā hipotēze ir apstiprinājusies. Darbs sastāv no 2 daļām: teorētiskā pētījuma un praktiskās daļas Dizainera darba burtnīcas. Maģistra darbs teorētiskajā daļā sastāv no 5 nodaļām, 95 lappusēm. Darbā ir 37 attēli un 11 tabulas. Darbā tika izmantoti 47 avoti, to skaitā publicēti un nepublicēti materiāli, veikto pētījumu rezultāti un interneta resursi. Darbs uzrakstīts latviešu valodā ar anotāciju latviešu un angļu valodās.
Atslēgas vārdi Dizaina domāšana , metodoloģija , inovācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Design thinking methodology innovation
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2013 14:22:39