Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums Nodokļu sloga ietekme uz uzņēmuma finansiālo darbību
Nosaukums angļu valodā Tax Burden Impact on Company Financial Activity
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents M.Jurušs, Dr.oec., nodokļu konsultants
Anotācija Par diplomdarba tēmu ir izvēlēta nodokļu sloga ietekme uz uzņēmuma finansiālo darbību. Par izpētes uzņēmumu ir izvēlēta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MILDA KM. Diplomdarba izstrādē ir iekļautas 4 nodaļas, no kurām divās nodaļās ir apskatīta darba teorētiskā daļa, vienā nodaļā praktiskā analīze, proti, pētījums, un vienā nodaļā ir izstrādāti priekšlikumi finansiālās darbības uzlabošanā. Pirmajā nodaļā ir veikta darba praktiskajā daļā ietverto analīzes metožu būtības apskatīšana, tas ir, apskatīts likviditātes jēdziens, būtība, kā arī aprēķināšanas formulas, tāpat ir apskatīta bankrota būtība un tā noteikšanas metodes, konkrēti apskatītas Altmaņa Z-skaitļa un Šorina un Voronovas bankrota analīzes metodes. Otrajā nodaļā ir apskatīts nodokļu jēdziens, nodokļu būtība un to veidi, nodokļu sistēma Latvijas Republikā, kā arī nodokļu slogs, tā noteikšanas veidi un nodokļu izmaksu struktūra nodokļu politikas plānošanai uzņēmumā. Trešajā nodaļā ir veikta SIA MILDA KM finansiālās darbības analīze, kuras ietvaros noteikta uzņēmuma maksātspēja īstermiņā, proti, uzņēmuma likviditāte, tāpat ir izvērtēti uzņēmuma bankrota draudi un iespējamība, kā arī šajā nodaļā ir apskatīts nodokļu slogs uz atsevišķiem uzņēmuma finansiālās darbības posteņiem, tas ir, uz neto apgrozījumu, uz summāriem ieņēmumiem, absolūtais un relatīvais nodokļu slogs. Ceturtajā, kā pēdējā nodaļā, ir veikta priekšlikumu praktiskā izstrāde, proti, veikta nodokļu sloga analīze - nodokļu sloga pārrēķins, balstoties uz autora izteiktiem priekšlikumiem. Pētījuma gaitā iegūts SIA MILDA KM finansiālās darbības analīzes novērtējums, kurš liecina par to, ka uzņēmums, darbā apskatītos gados, ir bijis maksātnespējīgs īstermiņā, par ko liecina tā likviditātes koeficientu neatbilstība noteiktajiem vēlamajiem lielumiem, uzņēmumā no 2007.-2011.gadam tika konstatēti nopietni bankrota draudi un bankrota iespējamība uzņēmumā. SIA MILDA KM tika konstatētas nopietnas finansiālas problēmas arī attiecībā uz nodokļu slogu, kura analīzes ietvaros tika konstatēti nodokļu parādi katrā no pārskata gadiem, kas liecināja par jau iepriekš minētām finansiālām problēmām, kā rezultātā uzņēmums nespēja veikt nodokļu nomaksu pilnā apmērā. Darba apjoms: 72 lapaspuses bez pielikumiem, 18 tabulas, 20 formulas un 9 attēli. Izmantoti 25 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi NODOKĻU SLOGA IETEKME UZ UZŅĒMUMA FINANSIĀLO DARBĪBU
Atslēgas vārdi angļu valodā TAX BURDEN IMPACT ON COMPANY"S FINANCIAL ACTIVITY
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2013 08:37:08