Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Valsts pārvaldes iestādes darbības novērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Performance evaluation of the public administration institution"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec.,asist. I.Eriņa
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Valsts pārvaldes iestādes darbības novērtējums”, un tā ir izklāstīta uz 89 lapām. Tēmas izklāsta uzskatāmībai darbs papildināts ar desmit attēliem, divpadsmit tabulām un sešiem pielikumiem. Bakalaura darba tēma tika izvēlēta, tāpēc, ka ikvienas valsts ekonomikā pastāv resursu pārdales problēma, jo tautsaimniecībā ar ierobežotiem resursiem pastāv dilemma: pārdalīt resursus vairāk aizsardzībai un drošībai vai labklājībai un attīstībai, tāpēc NBS nodrošinājumam ar materiāltehniskajiem līdzekļiem ir jāmeklē visefektīvākā iepirkumu, apgādes un nodrošinājuma sistēma ar minimālām izmaksām un maksimālo efektivitāti, kas spētu nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku vienības ar nepieciešamajiem materiāltehniskiem līdzekļiem un pakalpojumiem vajadzīgajā apjomā un laikā. Bakalaura darbu veido divas daļas: 1. Analītiskā un apraksta daļa, kurā tiek analizēta publisko iepirkumu, aizsardzības ekonomikas un militārā materiāltehniskā nodrošinājuma un apgādes sistēmas specifika, analizēti Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, AM un NBS noteikumi, kas nosaka NBS iepirkuma, apgādes un nodrošinājuma sistēmas darbību; 2. Pētījumu un aprēķinu daļa, kurā tiek pētīta un sniegts novērtējums Nacionālo bruņoto spēku iepirkumu, apgādes un nodrošinājuma sistēmas darbībai un sniegti priekšlikumi sistēmas darbības pilnveidošanai. Izstrādājot bakalaura darbu tika izmantotas kvantitatīvās, kvalitatīvās, analītiskās, statistiskās un matemātiskās pētījumu metodes. Izstrādājot bakalaura darbu tika izmantotas grāmatas un zinātniskie raksti publisko iepirkumu, aizsardzības ekonomikas un militārā materiāltehniskā nodrošinājuma un apgādes specifikas jomā, Latvijas Republikā spēkā esošie likumi un normatīvie akti, AM un NBS iekšējie reglamentējošie normatīvie akti, kā arī izmantoti elektroniskie resursi.
Atslēgas vārdi Valsts pārvaldes iestāde, iepirkuma, apgādes un nodrošinājuma sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā public administration institution, procurement, equipment, and security system
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2013 08:43:43