Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Ar sola-gēla pašaizdegšanās metodi iegūta nanostrukturēta ZnFe2O4 fizikālās īpašības
Nosaukums angļu valodā Properties of nanostructured ZnFe2O4 synthesized by sol-gel auto-combustion
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. A.Šutka
Recenzents Dr.sc.ing. S.Gaidukovs
Anotācija Izstrādātais bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, rezultātus, secinājumus un izmatotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā tiek aplūkotas ferītu struktūras, fizikālās īpašības, kā arī to ietekmējošie faktori. Tā pat ir aplūkotas ferītu nanomateriālu iegūšanas metodes un ķīmiskās īpašības. Darba eksperimentālajā daļā pētīta sola-gēla pašaizdegšanās reakcijas apstākļu ietekme uz cinka ferīta kristālisko fāžu sastāvu ar mērķi iegūt vienfāzes špineļa tipa ZnFe2O4 neveicot atkārtotu apdedzināšanu paaugstinātā temperatūrā. Iegūtajam vienfāzes ZnFe2O4 tika veikta strukturālo, magnētisko un ķīmisko īpašību izpēte. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur 57 lappuses, 27 attēlus, 7 tabulas, 4 formulas un 6 reakcijas. Darbā kopumā izmantoti 62 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Sola-gēla pašaizdegšanās reakcija, cinka ferīts, gāzes jutība, magnētiskās īpašības
Atslēgas vārdi angļu valodā Sol-gel autocombustion reaction, zinc ferrite, gas sensitivity, magnetic properties
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2013 10:07:54