Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas kontroles analīze MKP 0229”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Control in Customs Control Point 0229”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba ″ Muitas kontroles analīze MKP 0229″ mērķis ir apzināt muitas kontrolpunktu darbības pamatprincipus, izpētīt un analizēt MKP 0229, kā arī MKP 0207, MKP 0206 muitas kontroles sistēmu un darbības rezultātus. Atbilstoši diplomdarba izvirzītajam mērķim tiek formulēti šādi darba uzdevumi, kurus ir paredzēts atrisināt pētījuma gaitā: a) izpētīt Latvijas muitas vēsturisko attīstību, b) iepazīties ar muitas kontrolpunktu darbības pamatprincipiem muitas kontroles funkciju veikšanas kontekstā, c) analizēt MKP 0229, kā arī MKP 0207, MKP 0206 muitas kontroles sistēmu un kontrolpunktu apvienošanos. Diplomdarbs sastāv no trīs pamatdaļām. Diplomdarba ievadā tiek atspoguļota tēmas aktualitāte, veicamie uzdevumi darba mērķa sasniegšanai. Diplomdarba ietvaros tiek pētīta Latvijas Republikas muitas attīstība un analizēts muitas tiesiskais regulējums. Tiek aplūkoti MKPdarbības pamatprincipi kontroles aspektā. Darbā tiek apskatīta trīs muitas kontrolpunktu- MKP 0229, kā arī MKP 0207, MKP 0206 darbība pirms optimizācijas un pēc optimizācijas tos apvienojot.Diplomdarba beigās ir izdarīti secinājumi un doti atbilstoši priekšlikumi. Darba teorētisko bāzi veido muitas darbības tiesiskais regulējums, proti, ES un nacionālā likumdošana muitas jautājumos. Informācija par muitas kontrolpunktu darbības pamatprincipiem tika gūta no studiju prakses apmeklējumiem, studiju materiāliem un komunikācijas ar muitas amatpersonām, VID statistikas. Diplomdarbā tika izmantotas 7 tabulas, 23 attēli. Bibliogrāfiskais saturs ietver 33 avotus. Diplomdarba kopējais apjoms ir 66 lappuses. Diplomdarba praktiskā vērtība izpaužas tajā, ka darbā veiktā analīze var tikt izmantota MKP darbības pētīšanas mērķos. Atslēgas vārdi: MKP darbības būtība; MKP kontroles sistēma; MKP optimizācija.
Atslēgas vārdi Muitas kontroles analīze MKP 0229
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Customs Control in Customs Control Point 0229
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2013 11:19:52