Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma personāla meklēšanas un atlases pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Personnel search and selection development project in a company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Baide, K. Uzņēmuma personāla meklēšanas un atlases pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Ozoliņa-Ozola I. – Datorsalikums. – Rīga:RTU, 2013. – 84 lpp. Diplomprojekta apjoms ir 84 lapas; darbā iekļautas 24 tabulas, 7 attēli un darbam pievienoti 10 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli - darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 18 literatūras avoti.,- LR normatīvie akti, interneta resursi personāla meklēšanas un atlases jomā, profesionālā literatūra personāla vadībā, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā raksturots uzņēmums, tā organizātoriskā struktūra un personāls, veikta personāla meklēšanas un atlases funkciju analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla meklēšanas un atlases teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla meklēšanas un atlases pilnveidošanai: 1. Amata aprakstu pilnveidošanas projekts, 2. Personāla meklēšanas pilnveidošanas projekts, 3. Personāla atlases pilnveidošanas projekts.
Atslēgas vārdi Personāla meklēšana un atlase
Atslēgas vārdi angļu valodā The search and selection of personnel
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2013 17:20:18