Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums "Bezpilota lidaparāts no kompozītu materiāliem un tā ekspluatācija."
Nosaukums angļu valodā "Composite Unmanned Vehicle and it"s Operation."
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Dr.habil.sc.ing., prof. M. Kleinhofs
Recenzents Inž. zin. maģ. Dmitrijs Titovs
Anotācija Bakalaura darbs ar projekta daļu: Bezpilota lidaparāta projektēšana ar kompozītmateriālu izmantošanu un tā tehniskā ekspluatācija. Darba autors: Oļegs Suglobovs. Darba vadītājs: Dr.h.sc.ing., Mārtiņš Kleinhofs. Bakalaura darba izpildes gaitā tika veikta bezpilota lidaparāta projektēšana atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Tāpat tika apskatīta citu valstu pieredze BLA jomā. Šajā darbā tika izstrādāta daudzfunkcionālā lidaparāta konstrukcija, sistēmas, ekspluatācijas norādījumi, tehniskās apkopes veidi. Aprēķinu daļa tika veikti masas aprēķini, lidaparāta ģeometrisko izmēru noteikšana, aerodināmisko un lidojuma parametru aprēķini. Bakalaura darbs sastāv no: ievada, pamatdaļas un secinājumiem. Pamatdaļa sastāv no 10 nodaļam. Šajā darbā ir 116 lapaspuses, 23 attēli, 6 tabulas, 189 formulas, 44 izmantotie literatūras avoti un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi BLA
Atslēgas vārdi angļu valodā UAV
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2013 20:28:06