Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "SIA “Ilgezeem” jaunas produktu līnijas mārketinga stratēģijas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Development of Marketing Strategy for New Product Line in “Ilgezeem” Ltd"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Dr.sc.ing., A.Laizāns
Recenzents Mg.oec.,Mg.paed. S.Gaile
Anotācija Rumpe A. SIA ILGEZEEM jaunas produktu līnijas mārketinga stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs / A.Rumpe, A.Laizāns. Rīga: RTU IEVF, Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2013. 95 lpp. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā un sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 55 attēli, 16 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 25 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt SIA ILGEZEEM jaunās mazalkoholisko dzērienu produktu līnijas mārketinga stratēģiju, palielinot mazalkoholisko dzērienu apgrozījumu uzņēmumā. Darba ietvaros autore apskata biznesa limena strategijas, marketinga strategijas, marketinga kompleksu produkts, cena, vieta, veicinašana, iesaistitas personas, procesus, ka ari dzerienu klasifikāciju, mārketinga etikas aspektus un reklāmas ierobežojumus, veidojot marketinga strategiju mazalkoholiskiem dzerieniem. Darba tiek veikta mazalkoholisko dzerienu tirgus analize, konkurentu analize, SIA ILGEZEEM darbibas un esoša marketinga aktivitašu analize mazalkoholiskajiem dzerieniem. Analitiskaja dala darba autore veic anketešanu, fokusu grupu diskusijas un garšas testu analīzi SIA ILGEZEEM jaunai produktu linijai. Darba trešajā dala tiek veikta jaunas produktu linijas tirgus segmentacija, noteiktas mērķauditorijas un produktu pozicionešana noteiktos Latvijas tirgus segmentos. Praktiskaja dala tiek izstradata produktu līnijas Medowucha marketinga strategija, marketinga komplekss un marketinga budžets. Izstradajot jauno mazalkoholisko dzerienu marketinga strategiju, autore piedava veikt izmainas likumdošana, kur tiek izstradata ipaša dzerienu apakškategorija mazalkoholiskie dzerieni.
Atslēgas vārdi SIA ILGEZEEM jaunas produktu līnijas mārketinga stratēģijas izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of Marketing Strategy for New Product Line in Ilgezeem Ltd
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2014 21:18:00