Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums Hilberta transformācijas pielietojums fāzes spektra analīzē
Nosaukums angļu valodā Application of Hilbert Transform in Phases Spectrum Analysis
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs P.Gavars; konsult. O.Ozoliņš
Recenzents R.Parts
Anotācija Ņemot vērā fāzes spektra nozīmi sakaru sistēmās un ierobežojumus tā eksperimentālai nomērīšanai, nepieciešams izpētīt metodes tā aprēķināšanai no citiem vieglāk nomērāmiem parametriem. Matemātiski ir pierādīta sakarība starp funkcijas imagināro un reālo daļu. Šo īpašību izmanto Hilberta transformācija, ar kuras palīdzību ir iespējams aprēķināt fāzes spektru no amplitūdas spektra, bet metodes nav universāla un tai ir savi ierobežojumi un nosacījumi. Bakalaura darbs veltīts Hilberta transformācijas izpētei fāzes spektra aprēķiniem. Tajā trīs nodaļās ir apkopota informācija par fundamentālajiem pamatiem signālu, filtru un Hilberta transformācijas izprašanai. Ceturtajā nodaļā ir veikti aprēķini dažādiem filtriem, lai eksperimentāli pārbaudīt Hilberta transformācijas aprēķināto rezultātu pareizību, un atrastu šīs metodes iespēju robežas un atklātu optimālākos parametrus rezultāta uzlabošanai. Darba apjoms: 70 lappuses, darbā ir 3 tabulas, 60 attēli, 39 literatūras avoti un 6 pielikumi
Atslēgas vārdi Hilberta,transformācija,fāzes,spektrs,MRR,filtrs,Krāmera-Kroniga,relācijas,Laplass,Furjē,DSP
Atslēgas vārdi angļu valodā Hilbert,transform,phase,spectrum,MRR,filter,Kramer-Kroning,relations,Laplace,Fourier,DSP
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2013 19:59:54