Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Apdrošināšanas pakalpojumu mārketinga stratēģijas Latvijas tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Insurance services marketing strategies in the Latvian market"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. R.Greitāne
Recenzents Dr.oec., prof. J.Ķipsna
Anotācija Analitīskajā daļā autore apskata teorētisko izklāstu par pakalpojumu uzņēmuma tirgzinības stratēģijas veidiem, kur sīkāk tika analizēti tādi jēdzieni kā diferenciācijas vadīšana, pakalpojumu kvalitātes vadīšana, produktivitātes vadīšana, produktu atbalsta pakalpojumu vadība. Ka arī apskata kopējo apdrošināšanas tirgus analīzi, kur tika iekļauts pasaules apdrošināšanas tirgus statistika un tās būtīskākās problēmas. Teorētiskajā daļā tika apskatīti mārketinga stratēģijas ietekmējošie faktori. Tika izstrādāts modelis, kur tiek atspoguļots apdrošināšanas sabiedrības tirgus sadalījums pēc piedāvāto pakalpojumu līmeņiem, kā arī tika noteikta patrerētāju rīcību ietekmējošo faktoru noteikšana un klasificēšana, izstrādājot patērētāja segmentēšanas kritērijus apdrošināšanas tirgū. Lai izvērtētu apdrošināšanas tirgus potenciālu un perspektīvas, tika izpētīta apdrošināšanas tirgus iekšējā un ārējā vide, kā arī tika veikta konkurentu darbības izpēte par pamatu ņemot KASKO produkta salīzdzināšanas nozīmīgakos kritērijus, kā arī tika sastādīts apdrosināšanas uzņēmuma mārketinga plānu veidojošo posmu modelis Zinātniski praktiskajā daļā tika atspoguļotas autores izstrādāto novitāšu izmantošanas iespējas apdrošināšanas pakalpojumu uzņēmumā. Sākuma tika veikta nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību analīze kam sekoja mārketinga stratēģijas pielietošana AAS Gjensidige Baltic.
Atslēgas vārdi Apdrošināšanas sabiedrības, mārketinga stretēģija,Latvijas apdrošināšanas tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā Insurance companies, marketing strategy, Insurance market
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 17:00:13