Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Pazemes gāzes krātuvju pamattehnoloģiskie risinājumi un aprīkojums"
Nosaukums angļu valodā "Technological design and equipment of underground gas storages"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs I.Ščerbickis
Recenzents A.Broks
Anotācija Bakalaura darbā Pazemes gāzes krātuvju pamattehnoloģiskie risinājumi un aprīkojums ir aplūkoti vairāki iespējamie pazemes gāzes krātuvju izveides principi. Teorētiskajā daļā padziļināti izpētīta pazemes gāzes krātuvju attīstība visā pasaulē. Apskatīts esošo krātuvju skaits, to funkcionalitāte un jaudas. Valstu griezumā, tāpat apskatīti arī projekti, kuru realizācija paredzēta tuvākajā nākotnē. Veicot pazemes gāzes krātuvju izpēti, tās iedalītas pēc kolektorslāņu tipa, kā arī aprakstīti pasaulē populārākie kolektorslāņa tipi, kurus izmanto krātuvju izveidei. Darba teorētiskās daļas noslēgumā aprakstītas vairākas iespējamās principiālās tehnoloģiskās shēmas, kuras izmanto krātuvju izveidei un aprakstīts tajās izmantojamie tehnoloģiskie posmi. Bakalaura darba projekta daļā veikts gāzesvada, kas savieno urbumu un gāzes savākšanas punktu, siltumtehniskais un hidrauliskais aprēķins. Aprēķins veikts gāzes ieguves periodam. Veicot aprēķinu ar mērķi to veikt pēc iespējas precīzāk ir ievērtēts arī Džoula-Tomsona koeficients. Veicot hidraulisko aprēķinu izmatota iterācijas aprēķinu metode. Aprēķinu rezultātā iegūts gāzesvada beigu spiediens. Darba apjoms ir 52 lapaspuses, tajā ir 4 tabulas, 8 attēli, 43 formulas, kā arī izmantots 21 literatūras avots. Darbam pievienoti 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi gāzes krātuve, gāzes krātuves shēmas, gāzapgāde
Atslēgas vārdi angļu valodā gas storage, gas storage scheme, gas supply
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2013 09:08:16