Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Inteliģenti inženiertehniskie risinājumi satiksmes plūsmas parametru novērošanā un novērtēšanā” („P74 autoceļa Siliņi – Aknīste posma 0,00 – 5,20 km rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Intelligent Engineering Solutions for Monitoring and Assessment of Traffic Flow Parameters” („Reconstruction of Road P74 Silini-Aniste Section from 0.00km to 5.20km”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. A.Zariņš
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no divām daļām bakalaura darba (Inteliģenti inženiertehniskie risinājumi satiksmes plūsmas parametru novērošanā un novērtēšanā) un inženierprojekta (P74 autoceļa Siliņi Aknīste posma 0,00-5,20 km rekonstrukcija). Bakalaura darba teorētiskajā daļā aplūkoti tādi inteliģentie inženiertehniskie risinājumi kā automātiskās pasažieru skaitīšanas sistēmas, elektronisko ceļa zīmju jeb tablo raksturojums un pielietojums, videoanalīze satiksmes plūsmas parametru noteikšanā un satiksmes skaitīšanas iekārtas uz Dienvidu tilta raksturojums. Bakalaura darba praktiskā pētījuma daļā ir pētīti satiksmes plūsmas parametri uz Dienvidu tilta un sastādīti galvenie plūsmu raksturojošie grafiki un noteikti satiksmes plūsmas parametri. Bakalaura darba apjoms ir 50 lpp., 32 attēli un 8 tabulas. Bakalaura darba daļā izmantoti 19 literatūras avoti. Inženierprojekts izstrādāts reģionālas nozīmes autoceļa P74 Siliņi Aknīste rekonstrukcijai posmā no 0,00 km līdz 5,20 km. Tas ir grants ceļš, kuram paredzēts izbūvēt asfaltbetona segas konstrukciju. Tāpat rekonstrukcijas projektā paredzēts izbūvēt polietilēna caurtekas, tīrīt un izbūvēt sāngrāvjus, izbūvēt nomales un uzstādīt ceļa aprīkojumu. Inženierprojekā iekļautas paskaidrojuma, aprēķinu un tehnisko specifikāciju daļas, 12 rasējumi uz 29 A3 formāta lapām. Inženierprojekta izstrādei izmantoti 16 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Inteliģenti inženiertehniskie risinājumi transporta sektoram
Atslēgas vārdi angļu valodā Intelligent technical solutions for transport sector
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2013 12:02:22