Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Silenes MKP 0816 darbības analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Operations at Silene Customs Control Point 0816”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija Latvijai ir būtiska loma dažādu preču apmaiņas procesā starp dažādām tautām un valstīm. Kā zināms, Latvija jau sen ir zināma kā nozīmīga preču kravu pārvadāšanas tranzītvalsts. Tā ir izdevīga ģeogrāfiskā atrašanās vieta tirdznieciskiem darījumiem, kravu tranzītam starp austrumiem un rietumiem. Lai padziļināti izanalizētu kravu pārvietošanas risinājumus uz Latvijas – Baltkrievijas robežas, autore ir izstrādājusi diplomdarbu ar tēmu - Silenes MKP 0816 darbības analīze. Diplomdarba pētījumā ir izvirzīts mērķis izanalizēt Silenes MKP darbību, noteikt aktuālās problēmas un rast atbilstošus šo problēmu risinājumus, lai padarītu efektīvāku Silenes MKP darbu sabiedrības interesēs. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi autore, ir realizējusi sekojošus pētījuma uzdevumus:  ir apskatīta un analizēta Silenes MKP darba organizācija, struktūra, darbības mērķi un uzdevumi;  raksturota Silenes MKP tehnoloģija un darba vietu apraksti;  izvērtēta muitas kontroles veikšanas organizācija Silenes MKP, kā arī nodrošinājums ar tehnisko aprīkojumu. Diplomdarbs sastāv no 5 daļām. Diplomdarba 1. daļā ir apkopota Latvijas muitas izveidošanās vēsture un muitas attīstība. Diplomdarba 2. daļā ir raksturota Silenes MKP struktūra un darbības mērķi. Diplomdarba 3. daļā tiek veikta Silenes MKP darba tehnoloģijas analīze. Diplomdarba 4.daļā tiek aprakstīts muitas procedūru piemērošanas process. Diplomdarba 5.daļā tiek izvērtēta muitas veiktā kontrole un tehniskā aprīkojuma bāze. Diplomdarba praktiskajā daļā ir veikta Silenes MKP darbības statistisko rādītāju analīze, izanalizējot un salīdzinot datus, veiktās analīzes rezultāti atspoguļoti 11 attēlos. Diplomdarbā ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi Silenes MKP darba pilnveidošanai. Atslēgas vārdi: Silenes MKP, darbība, analīze. Diplomdarbs satur 76 lapas, 15 attēlus, 43 bibliogrāfiskos nosaukumus, 5 pielikumus.
Atslēgas vārdi Silenes MKP, darbība, analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Silene Customs Control Point, actions, analysis.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2013 17:12:56