Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Risku vadība celtniecības uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Risk management in a construction company"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec. J.Komkova
Anotācija Maģistra darba aktualitāte pamatojama ar celtniecības nozares lejupslīdi iepriekšējo gadu laikā tautsaimniecības recesijas ietekmē. Būvniecības jomā Latvijas Republikā ir ļoti liels skaits darbojošos uzņēmumu, tikai pāris gadus atpakaļ šī nozare tika uzskatīta par vienu no perspektīvākajām un ienesīgākajām. Ekonomiskās lejupslīdes rezultātā vājākie un mazāk konkurētspējīgie uzņēmumi ir pametuši tirgu, taču tie, kas spējuši diferencēt savus piedāvātos pakalpojumus un turpināt attīstību, turpina savu darbību arī tagad, kad nozares rādītāji pamazām uzlabojas. Uzņēmumi, kas darbojas celtniecības nozarē ir pakļauti dažāda veida riskiem. Šiem uzņēmumiem jāspēj novērtēt un vadīt gan izplatītākie uzņēmējdarbības riski, ar kuriem saskaras ikviens uzņēmējs, gan arī liels skaits specifisku risku (piemēram, darba aizsardzības risks). Nozares uzņēmumiem ir jāizpilda virkne likuma un noslēgto līgumu prasību, kuru neizpildes gadījumā sodas sankcijas ir būtiski draudi uzņēmuma darbībai. Risku vadību nozarē sarežģī arī fakts, ka vēsturiski lielākā daļa nozares uzņēmumu ir mazi vai nelieli tirgus dalībnieki, kuri pēc autores novērojumiem bieži risku vadībai uzņēmumā nevelta nepieciešamo uzmanību, tāpēc problēmas tiek konstatētas pārāk vēlu. Maģistra darbs tiek rakstīts kā profesionālo maģistra studiju Ekonomika virziena Finanšu analīze noslēguma darbs. Maģistra darbs tiek izstrādāts kā konkrēta celtniecības nozares uzņēmuma risku novērtējums un risku vadības programmas izstrādes projekts, analizējamais objekts ir celtniecības uzņēmums SIA X, kura darbība saistīta arī ar moduļu māju ražošanu. Darba priekšmets ir celtniecības uzņēmuma risku vadības sistēmas pilnveidošana. Maģistra darba mērķis ir izpētīt risku vadības problēmas un attīstības iespējas celtniecības uzņēmumā. Kā darba hipotēze tiek izvirzīts pieņēmums, ka risku vadības programma ir instruments uzņēmuma efektīvas un veiksmīgas darbības nodrošināšanai. Mērķa sasniegšanai un hipotēzes pierādīšanai tiek izvirzīti vairāki uzdevumi. Autore uzskata, ka maģistra darbam ir arī praktiska nozīme. Tā kā analizētais uzņēmums ir neliels nozares uzņēmums, vadība ikdienā neveic detalizētu risku novērtējumu un uzņēmumā nav precīzi izstrādāta risku vadības sistēma, šā iemesla dēļ uzņēmuma vadība bija ieinteresēta darba izstrādes gaitā un rezultātos, kā arī autores veiktie secinājumi un izvirzītie priekšlikumi ir atzinīgi novērtēti no uzņēmuma puses. Darbs tika izstrādāts, sadarbojoties ar uzņēmuma pārstāvjiem un nozares speciālistiem, kas tādējādi paaugstina darba vērtību. Maģistra darba galvenās daļas ir analītiskā, lietišķā pētījuma un projekta daļas. Darba analītiskajā daļā tiek veikts celtniecības nozares raksturojums gan Latvijā, gan Eiropas savienībā, kā arī veikts analizējamā uzņēmuma raksturojums, izvirzīti nozares galvenie riski. Iegūtie rezultāti ļauj secināt, ka būvniecības nozares rādītāji 2011.gadā sākuši uzlaboties; nozarē ik gadu tiek reģistrēts liels skaits nelaimes gadījumu; par nozares galvenajiem riskiem tiek uzskatīti finanšu, tehniskais, inovāciju, operacionālais, projektu, juridiskais, tirgus un darba aizsardzības riski. Lietišķā pētījuma daļā ir apkopota projekta daļas izstrādei nepieciešamā teorētiskā informācija, kā arī veikti nepieciešamie pētījumi. Tiek izvirzīts finanšu risku iedalījums, raksturotas izmantojamās metodes un aprēķinu algoritmi izvēlētājām risku novērtēšanas metodēm speciālo koeficientu, ekspertu metodes, bankrotēšanas prognozēšanas modeļiem. Darba nodaļā ir izstrādāts risu vadības programmas algoritms, kā arī veikts pētījums par efektīvu risku matricu uzbūvi un attīstīts darbā izmantojams matricas modelis. Darba projekta daļā ir veikts risku novērtējums ar izvēlētajām metodēm analizējamam uzņēmumam, kā īpaši uzraugāmie riski uzņēmumam noteikti finanšu riski (likviditātes, aktivitātes, maksātnespējas finanšu plānošanas riski), tehniskais, juridiskais un projektu risks. Šiem riskiem ir izstrādāts preventīvo pasākumu plāns.
Atslēgas vārdi celtniecība, risku vadība, risku matrica
Atslēgas vārdi angļu valodā construction, risk management, risk matrix
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 20:26:55