Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Investīciju atmaksāšanās siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas procesā bez obligātā iepirkuma atbalsta"
Nosaukums angļu valodā "Investment payback on thermal energy production in cogerneration without feed- in tariff"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs U.Osis
Recenzents N.Talcis
Anotācija Esošā valsts politika paredz elektroenerģijas obligātā iepirkuma atbalstu komersantiem, kas elektroenerģiju saražo koģenerācijas procesā vai izmantojot atjaunojamos energoresursus. Atbalsta mērķis ir paaugstināt atjaunojamo resursu daļu kopējā energoresursu bilancē un samazināt elektroenerģijas importa risku. Tomēr tā piešķiršana ir viens no galvenajiem elektrības cenas pieauguma iemesliem. Darba ietvaros tiek veikts pētījums investīciju atmaksāšanās izdevīguma noteikšanai siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas procesā pie nosacījuma, ka saražotā elektroenerģija tiek pārdota par tirgus cenu. Apskatīti investīciju ieguldījuma iespējas biomasas koģenerācijas stacijā, uzstādītā siltuma jauda 9,6 MW un elektriskā jauda 3,6 MW, un dabasgāzes koģenerācijas stacijā, uzstādītā siltuma jauda 9,2 MW un elektriskā jauda 4,0 MW. Noteikti to izbūves investīciju atmaksāšanās indikatori, izmantojot pašreizējās diskontētās vērtības un atmaksāšanās laika metodes. Rezultāti salīdzināti ar investīciju atmaksāšanos biomasas katlu mājas izbūves projektam. Rezultātu novērtēšanai veiktas jūtīguma un riska analīzes. Ar jūtīguma analīzes palīdzību definēti nosacījumi, pie kuriem koģenerācijas staciju pašreizējā diskontētā vērtība 10 gadiem ir līdzvērtīga biomasas katlu mājas investīciju atmaksāšanās indikatoriem. Savukārt ar riska analīzes pielietojumu veikts optimistiskā un pesimistiskā scenāriju novērtējums, kur rezultātu ietekmējošo parametru vērtību pieauguma risks izteikts naudas izteiksmē. Darbs sastāv no 63 lapām, tajā ir 44 attēli, 26 tabulas un izmantoti 32 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi oik, obligāta iepirkums, siltumenerģijas ražošanais
Atslēgas vārdi angļu valodā feed-in tariff, thermal energy production
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 11:31:00