Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Klientu vadīšana loģistikas uzņēmumā Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Customer Management in a Logistic Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. V.Šatrevičs
Recenzents Mg.oec. P.Lindemanis
Anotācija Transporta, kravu pārvadājumu un loģistikas nozare ne vien Latvijā, bet visā pasaulē ik gadu pieaug, palielinās gan tās apgrozījums, gan nodarbināto skaits šajā nozarē. Tieši tādēļ pieaug pakalpojumu sniedzēju skaits Latvijā, tā rezultātā saasinās arī konkurence starp šiem uzņēmumiem. Tā kā pakalpojumi ir būtībā ļoti līdzīgi un no klienta viedokļa, tad klienti visai viegli un bieži maina pakalpojumu sniedzēju un vienīgais veids, kā pievērst klientu uzmanību, ir piedāvāt īpašu klientu apkalpošanas servisu. Maģistra darba mērķis izpētīt klientu attiecību vadīšanas un laba klientu servisa nozīmīgumu uzņēmumā un piedāvāt SIA ACE Logistics Latvia pasākumu kopumu, lai uzlabotu tā klientu vadīšanas procesus. Šis maģistra darbs sastāv no piecām daļām ievada, analītiskās daļas, lietišķās pētījumu daļas, projekta daļas un secinājumiem un priekšlikumiem. Darba analītiskajā daļā tiek dots pētāmās problēmas, objekta un priekšmeta pašreizējā situācija Latvijā un Baltijā. Tiek dots ieskats uzņēmuma SIA ACE Logistics Latvia pašreizējās darbības radītājos. Kā arī šajā darbā ir parādītas galvenās darba priekšmeta tendences pasaulē un Latvijā. Lietišķajā pētījumu daļā tiek apskatītas dažādas koncepcijas, kas saistītas ar klientu vadīšanu, klientu attiecībām, klientu apkalpošanas servisu. Tāpat šīs daļas ietvaros ir dots ieskats par to, kādā veidā uzņēmums var novērtēt savu pakalpojumu kvalitāti un novērtēt sevi. Savukārt projekta daļā autors veic darba objekta novērtējumu un izstrādā pasākumu plānu ar mērķi uzlabot SIA ACE Logistics Latvia tēlu klientu acīs, kā arī izstrādāt sistēmu, kas ļautu ērtāk un precīzāk vadīt klientus uzņēmumā un tos segmentēt, kontrolēt un veidot ar tiem precīzu un katram individuāli pielāgotu komunikāciju. Maģistra darba rezultātā iegūtie priekšlikumi un darbības plāni ļautu uzņēmumam panākt daudz kontrolētāku, sistematizētāku un uz noteiktu mērķi orientētu klientu vadību, kas ļautu piesaistīt lielāku jauno klientu skaitu, izvairīties no esošo klientu pazaudēšanas, kā arī precīzāk prognozēt turpmākos darbības apjomus un pasūtījumu apjomu tendences.
Atslēgas vārdi loģistika, CRM, klientu serviss, klientu attiecību vadīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā logistics, CRM, costumer service, costumer relationship management
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2013 10:45:56