Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Transformācijas «Modelis tekstā» pamatprincipu izpēte
Nosaukums angļu valodā Research on „Model-to-Text” Transformation Principles
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
Recenzents SIA „Accenture Latvijas Filiāle”, programmētājs, Mg.sc.ing. O.Gorbiks
Anotācija Darbā veikts pētījums par modeļvadāmās programmatūras izstrādes atbalstu implementācijas posmā caur automatizētu koda ģenerēšanu. Tiek apskatīti arī MVC tīmekļa lietojumu pamatprincipi. Kā piemērs tiek izvēlēta PHP programmēšanas valoda un Codeigniter ietvars. Darba praktiskajā daļā tiek veikts rīku, kuri atbalsta modeļvadāmo programmatūras izstrādi, apskats, kā arī tiek izvirzīti kritēriji šo rīku salīdzināšanai. Balstoties uz šiem kritērijiem, tiek veikta rīku salīdzināšana izmaksu kontekstā (maksas un bezmaksas rīki) un tiek izdarīti secinājumi par rīku salīdzināšanas rezultātiem. Darbā tiek arī veikts konceptuāls apskats tam, kādas komponentes no UML klašu diagrammas var transformēšanas rezultātā iekļaut PHP ietvarā Codeigniter. Tiek izdarīti arī secinājumi par iespējām un problēmām automatizēti ģenerēt programmas kodu uz šo ietvaru. Bakalaura darbā ir 49 lappuses, 9 attēli, 1 tabula, un 25 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi MDA, MDSD, koda ģenerēšana, koda ģenerēšanas rīki, MVC CodeIgniter ietvars, PHP
Atslēgas vārdi angļu valodā MDA, MDSD, code generation, code generation tools, MVC CodeIgniter framework, PHP
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2013 16:55:17