Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Dabīgās kosmētikas pozicionēšanas stratēģijas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Development of Positioning Strategy for Natural Cosmetic"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents MBA,doc.(prakt.) M.Ozoliņš
Anotācija Baltmane M. Dabīgās kosmētikas pozicionēšanas stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs/ M. Baltmane, E.Gaile-Sarkane. – Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2012. –97 lpp. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 97 lpp., tajā iekļauti 43 attēli, 20 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu, 15 angļu un 3 krievu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt dabiskās kosmētikas produktu pozicionēšanas stratēģiju, cenu politiku un pilnveidot tirgus atribūtus atbilstoši patērētāju vēlmēm. Pirmā darba daļa ir veltīta produktu zīmolvedības teorētisko aspektu aplūkošanai. Ir izskatīti dažādi zīmolu veidi, analizēti mārketinga elementi, kas nepieciešami izvirzītā mērķa sasniegšanai. Otrajā darba daļā autore analizē kosmētikas tirgu Latvijā, tajā esošos produktus un to pozicionēšanu tirgū. Ir izskatīti arī starptautiski piemēri, kas parāda kādā veidā tiek veidots Lovemarks kā zīmols. Autore ir veikusi arī Latvijas patērētāju aptauju un intervijas. Aptaujas un intervijas rezultāti ir izanalizēti un apkopoti darba 2. daļā. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, autore izvirza pieņēmumus par zīmola Green Heaven pozicionēšanu Latvijas tirgū. Trešajā darba daļā autore apraksta izvēlēto zīmola Green Heaven pozicionēšanas stratēģiju un atbilstoši tai veic produktu atribūtu – iepakojuma, noformējuma, cenas, sadales kanālu utt. plānošanu. Daļas noslēgumā tiek izvērtēta zīmola ieviešanas tirgū efektivitāte. Darba noslēguma daļā pamatojoties uz autores veiktajiem pētījumiem un analīzi tiek minēti secinājumi un izteikti priekšlikumi Green Heaven dabīgās kosmētikas pozicionēšanas un pārdošanas stratēģijas izstrādāšanai.
Atslēgas vārdi Dabīgās kosmētikas pozicionēšanas stratēģijas izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of Positioning Strategy for Natural Cosmetic
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2013 16:22:59