Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Inditex grupas uzņēmumu personāla motivācijas līmeņa paaugstināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for increasing the level of personnel motivation of company Inditex group”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Recenzents Dr.oec., prof. K.Didenko
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore: Laura Mickeviča Diplomprojekta vadītājs: Sarmīte Gailīte RTU Mg. psih. Lektore Diplomprojekta temats: “Inditex grupas uzņēmumu personāla motivēšanas līmeņa paaugstināšanas projekts” Diplomprojekta apjoms: 100 lapas; darbā iekļautas 12 tabulas, 26 attēli; darbam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādes gaitā izmantoti 100 literatūras avoti, t.sk. profesionālā literatūra personāla vadīšanā, uzņēmuma nepulblicētie materiāli. Diplomrojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika analizēta Inditex grupas uzņēmuma darbība, apkopoti un pētīti autores izstrādātās aptaujas anketas iegūtie rezultāti, apkopota informācija par esošo darbinieku motivēšanas sistēmu Inditex grupas uzņēmumos. Projekta aprēķjinu daļā tika izstrādāti projekti – veselības apdrošināšanas karšu ieviešana veikalu vadītājiem, darbinieku motivēšanas pasākumi, kvalifikācijas celšanas iespējas. Tehnoloģiskajā daļā tika izstrādāta darbinieku datu bāze vienam Inditex grupas uzņēmumam. Darba aizsardzības daļā tika analizēti autores izstrādātās aptaujas anketas dati par darbinieku informētību par drošu darba vidi Inditex grupas uzņēmumos. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Mickeviča L., Inditex grupas uzņēmumu personāla motivēšanas līmeņa paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 100 lpp
Atslēgas vārdi Inditex grupas uzņemumu personala paaugstināsanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā project of increasing the level of personnel motivation of company Inditex group
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2013 18:18:26