Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Latvijas vadošo banku finansiālā analīze”
Nosaukums angļu valodā “Leading Latvian Bank Financial Analysis”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents M.Jurušs, Dr.oec., nodokļu konsultants
Anotācija Diplomdarba tēma ir Latvijas vadošo banku finansiālā analīze. Diplomdarba mērķis ir izpētīt AS Swedbank, AS SEB banka un AS Rietumu Banka gada pārskatus, ar to palīdzību analizēt banku analītiskus koeficientus, piedāvājot finansiālā stāvokļa uzlabošanas iespējas un izstrādāt atbilstošus secinājumus. Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: banku finansiālā stāvokļa analīze; secinājumu par banku finansiālo stāvokli izstrāde un atbilstoši tiem priekšlikumu izvirzīšana. Darba pētījuma objekts ir AS Swedbank, AS SEB banka un AS Rietumu Banka finansiālā stāvokļa rādītāji laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam. Darba pētījuma priekšmets ir AS Swedbank, AS SEB banka un AS Rietumu Banka gada pārskati par laika periodu no 2009.gada līdz 2012.gadam, kuru peļņas vai zaudējumu aprēķini un bilances ir redzami pielikumos, un to finansiālo stāvokļu uzlabošanas iespējas. Atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem ir izveidota diplomdarba struktūra. Diplomdarbs sastāv no trim daļām: divām teorētiskām un vienas praktiskas, kā arī no secinājumiem, priekšlikumiem un pielikumiem. Pirmā teorētiskā daļā ietver sevī Latvijas vadošo banku vēsturi un darbības raksturojumu, kā arī galveno nodokļu, ko maksā bankas, raksturojumu un analīzi. Otrā teorētiskā daļa dod priekšstatu par komercbanku finanšu analīzes aprakstošiem modeļiem, kuros ietilpst analītisko koeficientu, likviditātes un rentabilitātes raksturojumi. Praktiskā daļa sastāv no Latvijas vadošo banku analītisko koeficientu analīzes un ieteikumiem banku finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Diplomdarba apjoms ir 69 lappuses, kas satur 3 tabulas un 19 attēlus. Darbam ir pievienoti 24 pielikumi. Diplomdarba izstrādei ir izmantoti 56 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Banku finansiālā stāvokļa analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Bank financial situation analysis
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2013 13:28:10