Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "DendroLight koksnes šūnmateriāla termiskās uzvedības skaitliskā modeļa izveide un validācija"
Nosaukums angļu valodā "Numerical modelling and experimental validation thermal behavior of DendroLight cellular wood material"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs K.Kalniņš, E.Labans
Recenzents K.Zudrags
Anotācija Darba ietvaros veikta Dendrolight šūnmateriāla termiskā modelēšana un eksperimentālā validācija. Darba saturā ir termodinamikas procesu vispārīgs apraksts. Padziļināti tiek apskatīts siltumvadītspējas likums, jeb Furjē likums, tā matemātiskais apraksts. Darbs sevī ietver vienkāršas termiskās sistēmas dažādu modeļu izveidi ANSYS aprēķina programmā. Tika izveidoti līnijas, plaknes un telpisks modelis. Iegūtie rezultātu no skaitliskajiem modeļiem tika salīdzināti ar analītsko aprēķinu. Skaitlisko modeļu trīs dimensiju ģeometrija tika veidota SolidWorks programmā. Analītiskais aprēķins tika veikts ar galīgo elementu programmu ANSYS Workbench vidē. Paraugu termiskās īpašības iegūtas veicot testus ar kalibrētās karstās kastes metodi pēc LVS EN ISO 8990 un ar kalorimetra metodi pēc LVS EN 12667. Testēšanas laikā tika reģistrēta siltuma plūsma un virsmas temperatūra. Testu rezultātā tika iegūti paraugu siltumcaurlaidības koeficentu vērtības. No iegūtajiem rezultātiem tika aprēķināta šūnmateriāla siltumvadītspējas koeficenta vērtība. Iegūtie rezultātu no eksperimentiem tika salīdzināti ar skaitlisko aprēķinu. Pētījuma rezultātā tika atrasta izteiksme vairāku slāņu šūnmateriāla reducētā siltumvadītspējas koeficenta aprēķināšanai. Pētījumā secināts, ka ar galīgo elementu aprēķinu programmu ANSYS var sekmīgi veikt termiskos aprēķinus. Analītiskajos aprēķinos iegūtie rezultāti, vairāku slāņu šūnmateriālu gadījumā, minimāli atšķīrās no testa rezultātiem. Darbā ir 7 nodaļas, 88 lapaspuses, 58 attēli, 9 tabulas.
Atslēgas vārdi DendroLight siltumvadītspēja galīgo elementu metode ANSYS
Atslēgas vārdi angļu valodā DendroLight thermal conductivity finite element method ANSYS
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2013 13:05:48