Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Centralizētās siltumapgādes ārējie tīkli
Nosaukums angļu valodā External district heating network
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Antra Kundziņa
Recenzents Pēteris Šipkovs
Anotācija A.Mackeviča profesionālā bakalaura studiju darba ar projekta daļu tēma ir Centralizētās siltumapgādes ārējie tīkli. Bakalaura darbā ir apskatītas aktuālas problēmas, kas saistītas ar centralizēto pārvades un sadales tīklu rekonstrukciju. Bakalaura darba daļā jeb teorētiskās daļas sākumā aprakstīta centralizētās siltumapgādes vēsturiskā attīstība, dots centralizētās sistēmas raksturojums un galveno sastāvdaļu apraksts. Materiālu izvēles galvenie aspekti, kam jāpievērš lielāka uzmanība, bieži vien paliek otrā plānā ekonomisku apsvērumu dēļ. Rūpnieciski izolētas caurules un to savienojumi tiek ražoti un iebūvēti vairākām desmitgadēm, tāpēc ir ļoti svarīgi apzināties būtiskās puses, kas tiešā mērā ietekmē rekonstruētas siltumtrases ilgmūžību. Darbā tiek apskatīts dažādas siltumtīklu tehniskā stāvokļa diagnostikas metodes. Svarīgi veiksmīgas rekonstrukcijas etapi ir darbu organizācijas plāns un detalizēts darbu izpildes metožu un tehnoloģijas, jo kalpošanas laiku ietekmē ne vien kvalitatīvu materiālu izvēle, bet arī vairāku būvniecības etapu kopums, kas prasa noteiktu kvalifikāciju un uzraudzību. Rekonstruētās trases turpmāka apkalpošana un ekspluatācija ir ne mazāk svarīga un tā ieņem arī savu vietu siltumtīklu ietekmējošo faktoru vidū. Inženieprojekta daļā tiek izprojektēts ārējās siltumtrases posma rekonstrukcija bezkanāla izpildījumā un tiek veikts nepieciešamās trases aprēķini - siltumtīklu hidrauliskais aprēķins, siltuma zudumi aprēķini caurulēm, kā arī tiek veikti uzņēmējdarbības ekonomiskie aprēķini un salīdzināti siltuma zudumi pirms un pēc rekonstruētās siltumtīklu posma. Bakalaura darbs ar inženierprojektu sastāv no 77 lpp., 4 aprēķina formulām, 7 tabulām, 20 attēliem, 1 grafikiem, 4 rasējumiem. Darbā izmantoti 15 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Centralizētās siltumapgādes ārējie tīkli
Atslēgas vārdi angļu valodā External district heating network
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 11:44:31