Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespēju izvērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Possibility of the use of senewable energy resources"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs O.Linkevičs
Recenzents
Anotācija Šajā darbā ir analizētas energoapgādes diversifikācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas, izmantojot atjaunojamus energoresursus. Tika veikti problēmas teorētiski pētījumi, kā arī izskatīti konkrēti priekšlikumi Rīgas termoelektrocentrāļu darbības uzlabošanai ar mērķi samazināt atkarību no dabasgāzes. Pirmajā daļā tika pētīta Rīgas pilsētas energoapgāde. Tika aprakstīts Rīgas pilsētas elektroapgādes, siltumapgādes un dabasgāzes apgādes raksturojums. Šajā daļā arī tika apkopta informācija par elektroenerģijas un siltumenerģijas ģenerējošiem avotiem Rīgā. Otrajā daļā sīkāk pētītas Rīgas pilsētas atkritumu sadedzināšanas iespējas AS Latvenergo ražotnē Rīgas TEC-2. Tika apskatīti šī jautājuma dažādi aspekti, tādi ka atkritumu termiskās apstrādes procesi un tehnoloģijas, atkritumu dedzināšanas rūpnīcas tehniskā koncepcija, investīciju apjomi, izmaksas un ieņēmumi u.c. Trešajā daļā tika pētīta biomasas koģenerācijas energobloka uzstādīšana Rīgas TEC-2, biomasas pārvēršanas tehnoloģijas un šo tehnoloģiju salīdzinājums. Ceturtajā daļā ir izskatītas citas iespējamas tehnoloģijas, tādas kā biomasas gazifikācija un iegūtas sintētiskas gāzes sadedzināšana esošajos ūdenssildāmos katlos, kā arī absorbcijas siltuma sūkņu uzstādīšanas iespējas Rīgas TEC-1. Pēdējā, piektajā daļā tika apskatīti diversifikācijas variantu priekšrocības un trūkumi un to investīciju atmaksāšanas aprēķini. Tapāt šajā daļā tika veikta jūtīguma analīze. Darba kopapjoms 57 lappuses, tas satur 14 attēlu, 11 pielikumi, tajā ir atsauces uz 12 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi diversifikacija, TEC-1, TEC-2, atjaunojamie resursi
Atslēgas vārdi angļu valodā diversification, TEC-1, TEC-2, renewable resources
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2013 12:22:41