Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums „Sekundārās radiolokācijas radara „S” režīma izmantošanas analīze gaisa satiksmes vadībā.”
Nosaukums angļu valodā „Analysis of the use of Secondary Surveillance Radar Mode „S” in Air Traffic Control.”
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Maģ.sc.ing., doc. I. Smirnovs
Recenzents GS vadības lidojumu vadītājs, R. Bušinsks
Anotācija Darba nosaukums: Sekundārās radiolokācijas S režīma izmantošanas analīze gaisa satiksmes vadībā Darba autore: Monta Lācāne Darba zinātniskais vadītājs: Mg.sc.eng. Igors Smirnovs Darba konsultante: Dr.sc.eng. Jekaterina Žukovska Darba pamatmērķis bija salīdzināt sekundārās radiolokācijas (SSR) A/C un S režīmus un noskaidrot, kā jaunās tehnoloģijas ietekmēs gaisa satiksmes vadības dispečeru darbu un drošību intensīvākas gaisa satiksmes apstākļos. Mērķa sasniegšanai tika dots SSR iepriekš minēto režīmu raksturojums un salīdzinājums, analizējot S režīma devumu gaisa satiksmes vadībā. Darbā tika dots arī detalizēts S režīma ziņojumu raksturojums, kā arī tika aplūkota signālu pārklāšanās situācija, kas darbā minēta kā viens no šī SSR režīma trūkumiem. Signālu pārklāšanās analīzē viens no uzdevumiem bija pierādīt, ka ar programmā MatLab pieejamo matricu Singular Value Decomposition (SVD) un signāla spriegumu salīdzināšanas metodi ir iespējams atdalīt divus daļēji pārklājušos SSR S režīma ziņojumus. Maģistra darba rezultātā tika pierādīts, ka izmantojamā metode ir derīga šādu ziņojumu atdalīšanai. Tika dots Mode S retranslatoru ietekmes uz gaisa satiksmes vadību novērtējums. Maģistra darba galvenais informācijas ieguves veids ir zinātniskā literatūra, ICAO noteikto standartu dokumenti, kā arī modelēšanas rezultātā programmā MatLab modelētā informācija. Maģistra darbs sastāv no ievada, pamatdaļas, kas ietver 5 nodaļas, un secinājumiem. Darbs ir izklāstīts uz 84 lapām, ietver 5 nodaļas, 44 attēlus, 19 tabulas un 4 pielikumus. Literatūras saraksts satur 38 literatūras avotus. Maģistra darbs izpildīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi gaisa satiksmes vadība, sekundārās radiolokācijas radars, matricas īpašvērtības noteikšana
Atslēgas vārdi angļu valodā air raffic control, secondary surveillance radar, singular value decomposition
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2013 11:45:21