Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Ārvalstu tiešo investīciju piesaiste Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Foreign Direct Investment Attraction to Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Velga Ozoliņa
Recenzents Doc. Ingūna Jurgelāne
Anotācija Diplomdarba tēma ir Ārvalstu tiešo investīciju piesaiste Latvijā, darba autore Alina Ulanova. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus ārvalstu tiešo investīciju piesaistei Latvijā. Diplomdarba pirmajā daļā tiek aplūkota investīciju definīcija un vēsture. Tiek analizēti dati par ārvalstu tiešajām investīcijām Latvijā, tiek identificētas lielākās investoru valstis, kā arī ir analizēta Latvijas investīciju vide. Noslēgumā tiek rastas gan stiprās, gan vājās puses investīciju piesaistei. Otrajā daļā tiek apkopoti dati par uzņēmējdarbības vides pievilcību ārvalstu investoriem. Rezultātā tiek izvirzīti priekšlikumi uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, lai piesaistītu potenciālos investorus. Tiek arī analizēta pašreizējā problemātika uzturēšanās atļauju jomā. Trešajā daļā ir izvirzīti priekšlikumi Latvijas uzņēmējiem, lai veiksmīgi piesaistītu ārvalstu investorus. Diplomdarba apjoms ir 66.lappuses, tas sastāv no 3 daļām. Darbā ir izmantotas 8.tabulas un 17.attēli. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 76 vienības.
Atslēgas vārdi Nerezidenti, ārvalstu tiešās investīcijas, uzņēmējdarbība, uzturēšanās atļaujas
Atslēgas vārdi angļu valodā Non residents, foreign direct investment, residence permit, interpreneurship
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2013 16:50:43