Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Legālās tirdzniecības veicināšanas muitas funkcijas īstenošana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Implementation of Customs Functions of Facilitation of Legal Trade in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarbā Legālās tirdzniecības veicināšanas muitas funkcijas īstenošana Latvijā par darba pētījumu objektu ir izvēlēts muitas funkciju īstenošanas process Latvijā, izpētot tā īpašības vairākos līmeņos un pētījuma priekšmets ir muitas formalitāšu kārtošana un muitas kontroles pasākumu piemērošana vispilnīgāk izmantojot pieejamos resursus, vienlaikus netraucējot brīvai tirdzniecībai. Lai izpētītu izvēlēto objektu, darbā tika pētīti tādi jautājumi kā: muitas dienesta un muitas ūniju attīstības vēsture, muitas funkcijas un politika, normatīvie akti, kas reglamentē muitas darbību, kā arī izanalizēta legālās tirdzniecības veicināšanas veidi, nepieciešamība un efektivitāte. Diplomdarba mērķis ir 1) Izpētīt legālās tirdzniecības veicināšanas funkcijas īstenošanu Latvijā 2) Sniegt ieteikumus tās uzlabošanai. Lai sasniegtu norādīto mērķi, darbā tiek noteikti šādi uzdevumi: 1) Izpētīt muitas lomu starptautiskajā tirdzniecībā; 2) Aplūkot teorētiskus materiālus par muitas funkcijām, politiku un muitas darbību regulējošie normatīvajiem aktiem; 3) Izpētīt legālās tirdzniecības veicināšanas muitas funkcijas realizācijas procesus un iespējas Latvijā; 4) Novērtēt Latvijas muitas pasākumu trūkumus un priekšrocības legālās tirdzniecības veicināšanai; 5) Balstoties un apkopotu informāciju izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus efektīvākai legālās tirdzniecības veicināšanai Latvijā; Diplomdarbs sastāv no četrām sadaļām. Pirmajā sadaļā izskatīta muitas loma starptautiskajā tirdzniecībā un izpētīta muitas darbības ietekmē. Otrajā sadaļā veikts muitas funkciju raksturojums, apskatīta muitas funkciju būtība, muitas politikas veidi un normatīvie akti kas regulē muitas darbību. Trešajā sadaļā izskatīta muitas funkciju realizācija Latvijā muitas dienestu sadarbība ar muitas brokeriem un atzītiem ekonomiskiem operatoriem. Ceturtā sadaļā analizētas muitas legālās tirdzniecības veicināšanas pasākumi. Darba nobeigumā apkopoti secinājumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi par legālās tirdzniecības veicināšanas muitas funkcijas paaugstināšanas iespējām. Diplomdarba apjoms ir 68 lappuses, tas satur 6 attēlus, 3 tabulas, bibliogrāfiskajā sarakstā uzrādīti 46 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi muita, funkcija, Latvija, tīrdzniecība, veicināšana, īstenošana
Atslēgas vārdi angļu valodā customs, function, legal, trade, facilitation, implementation, Latvia
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2012 00:20:59