Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Biokurināmā izmantošanas tehnoloģijas pilnveide SC ”Daugavgrīva”
Nosaukums angļu valodā Improvement of Biofuel Technology at HPP „Daugavgrīva”
Struktūrvienība 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Darba vadītājs Dr.habil.sc.ing. D.Turlajs, M.sc.ing. Uģis Ķēniņš
Recenzents M.sc.ing Marijans Valpēteris
Anotācija Darbs satur SC "Daugavgrīva" darbības specifikas aprakstu, katlu iekārtu un koģenerācijas energobloka noslogojuma analīzi. Veikta tvaika katla DKVR-10/13 ar šķeldas priekškurtuvi vispārēja līdzšinējās darbības izpēte. Izstrādāts katla agregāta detalizēts siltuma bilances aprēķins pie noslodzēm no 0,5 līdz 5 MW ar soli 0,5 MW, kā arī veikta lietderības koeficienta ietekmējošo faktoru analīze. Novērtēti šķeldas galvenie kvalitātes faktori, un sniegts ir arī koksnes kā kurināmā raksturojums. Veikts koksnes kurināmā zemākā sadegšanas siltuma atkarības no mitruma satura novērtējums. Minētie dati labi korelē savā starpā. Piedāvātas dažādas tvaika katla sildvirsmu (ūdens cauruļu) attīrīšanas iespējas: appūšana ar koncentrētu tīrīšanas līdzekli ūdeni, tvaiku vai gaisa strūklu, attīrīšana ar dinamiskām spiediena svārstībām, kas tiek radītas ar stacionāriem skaņas un eksploziju ģeneratoriem. Veikts šo metožu savstarpējs salīdzinājums. Aizplūstošo dūmgāzu temperatūras pazemināšanai izskatītas kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas iespējas. Veikts aprēķins potenciālā siltuma daudzuma apjomam, ko iespējams iegūt kondensējot dūmgāzes pie dažādām temperatūrām. Aprakstīti kondensācijas ekonomaizeru konstruktīvie veidi un biokurināmā dūmgāzu kondensācijas īpatnības. Piedāvātas jaunu, dažādu biokurināmā iekārtu ieviešanas iespējas ar atšķirīgām enerģijas ieguves tehnoloģijām kurināmā tiešo sadedzināšanu un gazifikāciju. Darbs sastāv no 83 lapām, tajā ir 29 attēli, 7 tabulas 7 pielikumi un 35 literatūras avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Koksnes šķelda, katla siltuma bilance, kondensācijas tipa ekonomaizeri, šķeldas gazifikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Wood chips, boiler heat balance, condensing economizers, chips gasification
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2013 17:20:23