Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improving the operational efficiency of a company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Uzņēmumam darbības pilnveidošanas projekts, priekšlikumi izstrādāti uzņēmumam SIA Tīrības nams, kas nodarbojas ar uzkopšanas servisu un veļas mazgāšanu. Darba apjoms ir 60 lapas, kurās iekļautas 50 tabulas, 24 attēli un 14 formulas. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba aizsardzības daļa, grafiskā daļa. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek raksturots uzņēmums, veikta tā finanšu analīze, darbības pamatprincipi. Uzņēmumā tiek atklātas pastāvošās problēmas un izvirzīti priekšlikumi to risināšanai. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti priekšlikumi, veikti aprēķini SIA Tīrības nams darbības pilnveidošanai. Tajā tiek piedāvāti veidi, kā samazināt uzņēmuma mainīgās izmaksas, par gāzi, ūdeni un veļas mīkstināšanas līdzekļiem. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāta uzņēmumu mainīgo izmaksu uzskaites sistēma, kas ļauj novērtēt ūdens un gāzes patēriņa svārstības, un brīdina, ja šo resursu patēriņam ir ārpus normas izmaiņas. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtēti uzņēmuma riski, kas ļauj izstrādāt preventīvos un risku mazinošos pasākumus. Diplomprojekta grafiskā daļa sastāv no 16 attēliem, kas uzskatāmi ļauj vizualizēt diplomprojekta saturu. Diplomprojekta izstrādei izmantoti SIA Tīrības nams gada pārskati un nepublicētie materiāli, mācību metodiskā, vispārējā un speciālā literatūra. Diplomprojekta gaitā izstrādāti priekšlikumi darbības pilnveidošanai uzņēmumā SIA Tīrības nams un veikti secinājumi.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Janis Zvagins
Atslēgas vārdi angļu valodā roject for improving the operational efficiency of a company Janis Zvagins
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 10:48:02