Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Preiļu pils rekonstrukcijas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Reconstruction of Castle in Preili"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs P.Kara
Recenzents M.Vilnītis
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas, kuras tēma ir Zaļie jumti un konstruktīvie risinājumi un no inženierprojekta ar tēmu Preiļu pils rekonstrukcija. Pētnieciskā daļā ir plaši izklāstīts par zaļo jumtu priekšrocībām un trūkumiem, kā arī par izvēles pamatotību katram konkrētam projektam, piemēram, kādas ir izmaksas būvētgribētājiem, kāpēc ir jāizvēlas vai jācenšas izvairīties no šāda tipa projekta realizēšanas. Liels uzsvars tiek likts arī uz konstruktīvajiem jautājumiem, uz pareizu konstrukciju izbūvi, kā arī uz mezglu tehnisko risinājumu, lai izvairītos no iespējamajām problēmām, kuras var rasties ekspluatācijas laikā un kas parasti attur no idejas veidot zaļo jumtu savam īpašumam. Liels un svarīgs jautājums ir arī ekoloģiska būvniecība, jeb dabisko materiālu izmantošana par pamatresursiem būvdarbos. Šis jautājums aizvien aktuālāks paliek pēdējos gados, kura virzītāji ir gan ekoloģiskie jautājumi, kas skar materiālu ražošanu un ekspluatāciju, kā arī papildus apzaļumotās platības izveidošanu pilsētvides apstākļos un zaļais jumts ir kā labs risinājums. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts rekonstrukcijas projekts ēkai Raiņa bulvārī, Preiļos. Ēkas galvenie elementi ir ķieģeļu mūra sienas un jauktā tipa pārsegumi ar dzelzsbetona paneļiem un metāla sijām. Projektā ir raksturota ēkas arhitektūra, būvei izvirzāmās funkcionālās un drošības prasības, kā arī pasākumi drošības nodrošināšanai gan būvniecības, gan būves ekspluatācijas laikā. Projektā tika veikti kontrolaprēķini šādiem elementiem: dubult-T siju pārsegumam, piebūves pamatiem, sienas posmam un jaunizveidotai pārsedzei. Ir izstrādāta būvdarbu tehnoloģijas daļa, kurā raksturota darbu organizācija un veikti būvdarbu veikšanai nepieciešamie aprēķini. Kā atsevišķas daļas projektā ir izvirzītas objekta ekonomisko rādītāju izvērtēšana un vides aizsardzības prasību apkopojums attiecīgajam objektam. Diplomprojekta sējumā ir 140 lapas, 20 tabulas un 23 attēli, 65 bibliogrāfijas avoti. Inženierprojekta grafiskā daļa ir izstrādāta uz 9 A1 izmēra lapām.
Atslēgas vārdi Zaļie jumti, Ekstensīvie, Intensīvie, Preiļu pils, Tehniskie risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Green roof, Extensive, Intensive, Castle in Preili, Technical solutions
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2013 21:59:37