Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Vagonu remonta centra attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Wagon repair centre development project"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Anotācija Diplomprojekta autors: Pāvels Grigorjevs Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Dr.oec., asoc. prof. Ludmila Vasiļjeva Diplomprojekta temats: Vagonu remonta centra attīstības projekts. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no ievada, darba piecām daļām, tajā ir veikti secinājumi un doti priekšlikumi, kā arī parādīts bibliogrāfiskais saraksts ar 20 izmantotajiem informācijas iegūšanas avotiem. Diplomprojekts ir izstrādāts uz 75 lapas un tajā ir iekļautas 23 tabulas, 33 attēli un 3 formulas. Diplomdarba uzdevums ir izstrādāt dzelzceļa nozares ražošanas uzņēmuma attīstības plānu, lai samazinātu uzņēmuma izmaksas un palielinātu kopējo peļņu. Diplomprojektā izmantotie materiāli: zinātniskā un mācību literatūra, elektroniskie resursi, lekciju konspekti, nepublicētie uzņēmuma materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Tiek izstrādāti trīs uzņēmuma attīstību veicināšanas priekšlikumi: izmaksu samazināšanas un peļņas palielināšanas projekts, organizatoriskās struktūras pilnveidošanas projekts, debitoru parādu pārvaldīšanas projekts.
Atslēgas vārdi attīstiba, projekts, dzelzceļš, ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā development, project, railway, economics
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2013 01:08:22