Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsgrēka riska samazināšana bīstamo ķīmisko vielu un produktu rūpniecības objektos Ventspils pilsētā.
Nosaukums angļu valodā Fire Risk Reduction in Manufacturing Facilities of Hazardous Chemicals and Products in Ventspils.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Jemeļjanovs, Prof., Dr.habil.sc.ing.
Recenzents M.Ziemelis, Doc., Dr.sc.ing.
Anotācija Šajā darbā - Ugunsgrēka riska samazināšana bīstamo ķīmisko vielu un produktu rūpniecības objektos Ventspils pilsētā, tika analizēta Latvijā spēkā esošā normatīvo dukumentu bāze rūpniecisko avāriju riska novērtēšanā, izskatīti tās trūkumi un nepilnības. Tika analizēts ķīmiskās rūpniecības objekta riska novērtējums, kā arī izskatītas kvantitatīvā riska novērtēšanas metodes. Teorētiskajā daļā tika pētīts tehnosfēras jēdziens, izskatīta riska teorija, analizēti iespējamo risku veidi. Teorētiskajā daļā var atrast arī riska analīzes, novērtēšanas un pārvaldīšanas procesu aprakstus, kā arī pieļaujamā riska koncepciju, kas tiek plaši izmantota vairākās Eiropas valstīs. Darba praktiskajā daļā ir ņemta objektīva varbūtību metode kvantitatīvā riska novērtēšanai un ugunsgrēka riska varbūtības aprēķins naftas produktu rezervuāram. Darba rezultātā tika izstrādāti priekšlikumi, kā jāpapildina Latvijā spēkā esošie normatīvie dokumenti un priekšlikumi vairāku metodiku, kas palīdzētu novērtēt ugunsbīstamības risku, izstrādei.
Atslēgas vārdi Ugunsgrēka riska samazināšana bīstamo ķīmisko vielu un produktu rūpniecības objektos
Atslēgas vārdi angļu valodā Fire Risk Reduction in Manufacturing Facilities of Hazardous Chemicals and Products
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2013 16:26:00