Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Uz radio frekvenču tehnoloģijām balstītu datortīklu veiktspējas analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Performance of Radio-Based Computer Networks
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
Recenzents SIA „ecenta Baltic Labs”, SAP Biznesa inteliģences konsultants, Mg.sc.ing. A.Šlihte
Anotācija Šajā bakalaura darbā ir aprakstīta bezvadu datortīklu darbība, aprakstīti arī attiecīgie standarti. Lielākā uzmanība tika pievērsta IEEE (no angļ. Institute of Electrical and Electronic Engineers) 802.11 standartam. Ir aplūkoti un salīdzināti Latvijā populārākie standarti un tehnoloģijas, kurus izmanto interneta pakalpojuma sniedzēji un gala lietotāji, kā arī noformulēt secinājumi par bezvadu datortīklu standartiem un tehnoloģijām. Darba praktiskajā daļā ir aplūkoti trīs bezvadu datortīkla standarti un viena tehnoloģija. Darba gaitā tika veikti eksperimenti un salīdzināti to rezultāti. Uz izanalizētu rezultātu pamata tiek sniegti secinājumi par konkrēto informācijas pārraides uz radio frekvencēm paņēmienu efektivitāti. Bakalaura darbā ir 40 lappuses, 22 attēli, 2 tabulas, 5 pielikumi. Tika izmantoti 15 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi WiFi, bezvadu datortīkli
Atslēgas vārdi angļu valodā WiFi, wireless network
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2013 00:05:44