Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums Datu pārraide LAN tīklā
Nosaukums angļu valodā Data Transmission Over LAN
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs O.Belmanis; konsult. A.Skrastiņš
Recenzents G.Lauks
Anotācija Šis bakalaura darbs ir izstrādāts par tēmu Datu pārraide lokālajos tīklos. Šajā darbā autors apraksta datu pārraides principus lokālajos tīklos, kā arī to teorētiskos un tehnoloģiskos pamatus. Autors izskata veidus, kā palielināt lokālā tīkla caurlaidspēju, izveidojot agregētos kanālus. Galvenais darbs sastāv no piecām daļām. Darba pirmajā daļā izklāstīti lokālo tīklu uzbūves teorētiskie pamati. Darba otrajā un trešajā daļā aprakstīti tīkla fiziskās uzbūves principi, izmantojamās datu pārraides līnijas un to caurlaidspēja, kā arī galvenās izmantojamās ierīces. Darba ceturtajai daļai ir svarīga nozīme un tā izskaidro lokālā tīkla galvenās tīkla tehnoloģijas, no kurām ir atkarīga tīkla topoloģija. Piektajā darba daļā autors ir aprakstījis praktisko darbu, izveidojot agregēto kanālu. Sīki izklāstītas ar to saistītās problēmas un to risināšanas paņēmieni. Autors ir piemērojis reālās tīkla slodzes modelēšanas paņēmienu, kas ļauj reālajā laikā redzēt aktīvā tīkla modeļa raksturojumus. Darba beigās izklāstīti attiecīgie secinājumi. Bakalaura darbs ir veltīts lokālo tīklu uzbūves teorijas labākai izpratnei un iespējai izmantot agregētos kanālus kā caurlaidspējas palielināšanas paņēmienu. Šis darbs sastāv no 53 lapaspusēm, 26 attēliem, 6 tabulām un 1 pielikumiem.
Atslēgas vārdi LAN, ARP, RIP, Agregēto kanāls
Atslēgas vārdi angļu valodā LAN, ARP, RIP, Aggregate
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 08:20:07