Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums E-biznesa modeļi uzņēmuma darbības efektivitātes nodrošināšanai
Nosaukums angļu valodā E-business Models for Ensuring a Company Efficiency
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Profesore Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Doktore Jeļena Titko
Anotācija Libert N Ngale. E-biznesa modeļi uzņēmuma efektivitātes nodrošināšanai: Maģistra darbs / Libert N Ngale, Elīna Gaile-Sarkane, profesore, ekonomikas zinātnes doktore – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Starptautisko programmu nodaļa, maģistra programma „Uzņēmējdarbība un vadība” 2013. – 122 lpp. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Tajā ir iekļautas 8 tabulas, 34 attēli. Izmantotās literatūras saraksts sastāv no 68 avotiem. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām: analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas. Analītiskajai nodaļai ir divas apakšnodaļas. Vispirms autors vispārīgi analizē e-biznesu, pievēršot uzmanību e-biznesa jēdzienam, e-biznesa tipiem un tā attīstībai pasaulē un it īpaši Eiropā. Otrajā apakšnodaļā, autors vispārīgi aplūko tirdzniecības produktivitāti, tehnoloģiju ietekmi uz tirdzniecības apjomiem un pārdošanas menedžmentu. Teorētiskajā daļā autors, galvenokārt, aplūkoto to, kādi faktori ietekmē e-biznesa modeļus tirdzniecības uzņēmumā. Šī darba autors kritiski analizē faktorus, kas ietekmē e-biznesa modeļus, kā uz tā pamata izvirza savus faktorus, kas tiek izmantoti e-vides biznesa faktoru klasifikācijas modelī. Šajā daļā autors pats analizē e-biznesa modeļus. Praktiskā darba daļā, par pamatu analīzei tiek ņemts Amazon.com, starptautisks preču lieltirgotājs internetā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Amazon.com, vēsturei, struktūrai un finansēm. Darba gaitā autors pielieto savu izstrādāto e-biznesa modeli, lai kritiski izanalizētu šī modeļa piemērojamību Amazon.com. Visbeidzot, autors sniedz secinājumus par paveikto pētniecisko darbu, ka arī sniedz rekomendācijas attiecībā uz pārdošanas nozari Amazon.com un citiem tirgotājiem.
Atslēgas vārdi E-bizness, modeļi, uzņēmuma efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā E-Business, Moldels, company efficiency
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2013 14:16:26