Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Alūksnes novada budžeta veidošana”
Nosaukums angļu valodā „Budget formation in Alūksne municipality”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prakt. doc. N.Semjonova
Recenzents Asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Bakalaura darba autore: Elīna Pētersone Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: mg.oec.,prakt.doc Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Alūksnes novada budžeta veidošana Bakalaura darba apjoms: 64 lapas, kurās ietvertas tabulas, 7 attēli. Darba teorētiskā daļa sastāv no 2 nodaļām un 3 apakšnodaļām. Analītiskā daļa sastāv no 1 nodaļas un 3 apakšnodaļām. Darbā ir 3 pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā ekonomikas literatūra, Latvijas Republikas likumi, dažādi elektroniskie resursi, Alūksnes novada gada pārskati un iekšējā informācija kopā 21 literatūras avots. Bakalaura darba galvenie rezultāti: ir definēta pašvaldības būtības un uzdevumi, budžeta būtība un tā raksturojums pašvaldībā. Veikta Alūksnes novada ekonomikas SVID analīze un raksturota novada pašvaldības sociālekonomiskā situācija. Lai noskaidrotu budžeta veidošanās pamatprincipus Alūksnes novadā, gūtu skaidrojumus par budžeta prioritātēm un labāk izprastu budžeta ienākumu un izdevumu attīstības tendences, tika veiktas intervijas ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāju, izpilddirektori un ekonomisti. Darbā veikta analīze par budžeta izstrādāšanas metodiku un tā izpildi. Darbā analītiskajā daļā noskaidrots, ka budžets tiek veidots pēc prioritārās sistēmas, šobrīd novadā tā ir izglītība. Katru gadu Alūksnes novada budžetā pieaug valsts budžeta transfertu ieņēmumi. Alūksnes novada pamatbudžeta ieņēmumi, salīdzinot 2012. gadu ar 2009. Gadu, ir palielinājušies par 3,89%. Ik gadu palielinās izdevumi sociālajai aizsardzībai. Alūksnes novada pamatbudžeta ieņēmumi ir samazinājušies par 4,65%. Daba nobeigumā izteikti priekšlikumi budžeta ienākumu daļas pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi budžets.pašvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā budget.municipality
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2013 12:40:48