Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Veco ļaužu pansionātu attīstības iespējas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Opportunities for developing retirement homes in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., prof. J. Saulītis
Recenzents Dr. oec., asoc. prof. L. Ādamsone
Anotācija Anotācija Maģistra darbs Veco ļaužu pansionātu attīstības iespējas Latvijā sastāv no teorētiskās, analītiskās, praktiskās un projekta daļas. Darba mērķis ir izpētīt pašreizējo situāciju nozarē, normatīvo bāzi, demogrāfiskus un sociālus procesus, lai uz tā pamata izstrādātu stratēģiju un plānu mērķa sasniegšanai - veco ļaužu pansionāta izveidošanai. Teorētiskā daļā izpētītās veco ļaužu teorētiskās un praktiskās nostādnes, ka arī nodrošinājuma iespējas. Tiek pētīts darba samaksas atšķirības Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Ekonomiskās lejupslīdes dēļ no Latvijas izbrauc darbspējīgie iedzīvotāji labāka darba un augstākas darba samaksas meklējumos, bet vecie ļaudis palikuši situācijas sociālā aspekta parādība. Analītiskā daļā veikta veco ļaužu nodrošinājuma analīze un sociālas jomas normatīvais regulējums Latvijā izpēte. Tā kā sociālo pakalpojumu sniegšana dzīvesvietā netiek pietiekami attīstīta, pēdējos gados ievērojami ir palielinājies pieprasījums pēc sociāla pakalpojuma institūcijām, līdz ar to pieaug personu rinda uz pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Praktiskajā daļā ir pamatota un aprakstīta pansionāta izveide un dots tā ekonomiskais pamatojums. Projekta daļā ir izstrādāts pansionāta projekta realizācijas plāns. Pieprasījums pēc pansionāta pakalpojumiem, novecojot iedzīvotājiem, tikai augs. Piedāvājums nozarē ir nepietiekams jau tagad. Tāpēc nekavējoties jāuzsāk šī projekta realizāciju. Nav jāmeklē finansējuma avotus, jo pakalpojumu pērk pašvaldības. Maģistra darbs ietver sevī anotāciju trijās valodās: latviešu, angļu un krievu, saturu, ievadu, secinājumus un priekšlikumus, ka arī bibliogrāfisko sarakstu. Darba kopējais lappušu skaits 71, 17 tabulu, 10 attēlu un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Maģistra darbs Veco ļaužu pansionātu attīstības iespējas Latvijā.
Atslēgas vārdi angļu valodā Master"s thesis project "Opportunities for developing retirement homes in Latvia".
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 10:28:08