Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Inflācijas ietekme uz Eiropas Savienības valstu ekonomiku”
Nosaukums angļu valodā „Impact of inflation on the economies of the European Union”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof. M.Šenfelde
Recenzents Lekt. U.Kamols
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Inflācijas ietekme uz Eiropas Savienības valstu ekonomiku”. Darba teorētiskajā daļā ir aplūkota inflācijas būtība un tās efektus raksturojošie rādītāji. Ir parādīta inflācijas būtība un tās galvenie iemesli. Tam seko inflācijas veidu un to seku atspoguļojums. Sevišķa uzmanība ir pievērsta svarīgam inflācijas efektam un akcentēta inflācijas un bezdarba savstarpējā korelācija. Teorētiskās daļas nobeigumā ir apskatītas iespējamās pretinflācijas politikas. Darba analītiskajā daļā tika veikti pētījumi un aprēķini, kas parādīja inflācijas ietekmi uz ekonomiku, autora izvēlētos četros Eiropas Savienības valstu blokos. Katra no valstu grupām tika izanalizēta no inflācijas ietekmes aspekta. Inflācijas ietekmes analīzei tika izmantoti tādi ekonomiskie rādītāji kā IKP deflators un bezdarbs. Daļas nobeigumā ir apkopoti inflācijas analīzes rezultāti, salīdzināti pēc valstu grupām un parādītas to atšķirības. Secinājumi un priekšlikumi ir apkopoti darba beigās. Pētījuma gaitā ir noskaidrota inflācijas ietekmes nozīme uz analizējamo valstu IKP pieaugumu un arī šo valstu reālā IKP izmaiņām. Ir izanalizēta bezdarba un inflācijas korelācija un izdarīti secinājumi par tās atbilstību Filipsa līknei. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām, tā apjoms ir 57 lpp., darbā ir iekļautas 8 formulas, 9 tabulas un 33 attēli.
Atslēgas vārdi Inflacija
Atslēgas vārdi angļu valodā Inflation
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2013 13:37:38