Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Project for developing a manufacturing company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents MBA A.Greitāns
Anotācija Diplomprojekts Ražošanas uzņēmuma SIA Imprex attīstības projekts izstrādāts kā ražošanas procesa pilnveidošanas un attīstīšanas projekts uzņēmumā SIA Imprex, kas nodarbojas ar dārzeņu pārstrādi. Darba apjoms ir 100 lapas, darbs satur 34 tabulas, 26attēlus, 4 formulas. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projekta daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa, grafiskā daļa. Diplomprojekta analītiskās daļas apjoms ir 17 lapas. Analītiskā daļa sastāv no vispārēja uzņēmuma raksturojuma, šajā daļā tiek analizēta pašreizējā situācija uzņēmumā, tā finansiālie rādītāji un tiek veikta uzņēmuma stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze. Tiek veikta potenciālo konkurentu analīze. Diplomdarba projekta daļa sastāv no 34 lapām. Šajā daļā tiek izstrādāti un izvērtēti uzņēmuma tālākās darbības iespējas, kas ietver telpu rekonstrukciju, zīmola un jaunu produktu ieviešanu, kur tiek noteikts zīmola pozicionējums, produktu koncepcijas, sortiments, cenas un virzīšanas pasākumi. Trešajā projekta daļas nodaļā tiek analizēts un izvērtēts jauno produktu ražošanas vajadzīgām nepieciešamie resursi darbaspēks un jaunu iekārtu nepieciešamība. Diplomdarba trešā tehnoloģiskā daļa sastāv no 10 lapām. Šajā daļā darba autors izstrādā SIA Imprex mājas lapu, kas tiek izveidota programmā Microsoft Office FrontPage. Uzņēmuma mājaslapa sastāv no galvenās lapas un piecām pakārtotām lapām. Mājaslapa veidota kā informatīvas līdzeklis uzņēmuma produktu patērētājiem, potenciālajiem klientiem, sadarbības partneriem un investoriem. Diplomprojekta darba un dabas aizsardzības daļa sastāv no 7 lapām. Šajā daļā tiek izstrādāta uzņēmuma SIA Imprex darba aizsardzības sistēma, kas iever risku novērtējumu, nepieciešamo instrukciju aprakstu un darba drošības izmaksu aprēķinu. Diplomprojekta grafiskā daļa sastāv no 16 lapām, kurā izvietots attēlu kopums no visām iepriekš minētajām diplomprojekta nodaļām, kas savienots kopējā uzskates materiālā. Darba izstrādāšanai tika izmantota zinātniskā literatūra, informācija no interneta, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi telpu rekonstrukcija, zīmola ieviešana, jaunu produktu ieviešana
Atslēgas vārdi angļu valodā reconstruction, branding, new product development
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2013 20:02:05