Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improving business performance of a manufacturing company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Recenzents Mg.oec. L.Freināts
Anotācija Diplomprojekta nosaukums ir Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta mērķis ir uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekta izstrāde uzņēmumā SIA LK Alianse, pamatojoties uz izstrādāto priekšlikumu iegūtajiem rezultātiem. Diplomprojekts sastāv no 5 nodaļām. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 72 lapaspuses, tajā ir iekļauti 23 attēli, 15 tabulas, 11 formulas un 6 pielikumi. Analītiskajā daļā autors raksturo uzņēmuma darbību, tā ražoto produkciju un uzņēmuma organizatorisko struktūru. Izanalizē uzņēmuma gada pārskatus no 2009. līdz 2011.gadam, novērtē darbības efektivitātes rādītājus un veic uzņēmuma darbības efektivitātes analīzi. Autors nosaka 3 galvenās problēmas, kas saistītas ar klientu apkalpošanas kvalitāti, darba plānošanas sistēmas efektivitāti un brāķētās produkcijas īpatsvaru. Savstarpēji šīs problēmas ir saistītas un ietekmē uzņēmuma tālāku attīstību un sadarbību ar klientiem. Projekta daļā autors piedāvā risinājums, kā novērst konstatētās problēmas, izstrādājot klientu apkalpošanas un darba plānošanas sistēmu, t.sk. pasūtījumu kartotēku un produkta lietošanas aprakstu. Autors piedāvā uzņēmumā ieviest arī jaunas ražošanas iekārtas un ražošanai nepieciešamās sagataves, kas atvieglotu uzņēmuma darbību, vienlaicīgi novēršot kvalitātes nepilnības. Tehnoloģiskajā daļā tiek analizēts iepriekšējo divu gadu pasūtījumu skaits un prognozēts pasūtījumu apjoms nākošajiem 7 mēnešiem. Aprēķinos izmantota SPSS 20 programma. Darba aizsardzības daļā autors norāda ekonomisko pamatojumu un salīdzinājumu, nododot darba aizsardzības sistēmas uzturēšanu ārpakalpojumu uzņēmumam jeb kompetentai institūcijai vai arī piesaistot darba aizsardzības speciālistu. Grafiskajā daļā ir parādīti attēli un tabulas, kas tiek izveidoti diplomprojekta izstrādāšanas gaitā. Diplomprojekta pētījuma informatīvais pamats ir speciālā Latvijas autoru literatūra, likumdošanas reglamentējošie normatīvie akti, interneta tīkla dati, preses izdevumi, LR Centrālās Statistikas pārvaldes un citu avotu statistisko materiālu krājumi, SIA LK Alianse nepublicētie uzņēmumu finanšu pārskatu materiāli un citi iekšējie materiāli un autora patstāvīgi veikto pētījumu rezultāti.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for improving business performance of a manufacturing company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2013 18:12:57