Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums INCOTERMS noteikumu pielietošana starptautiskajos darījumos
Nosaukums angļu valodā Application of INCOTERMS Provisions in International Transactions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Jebkurā valstī nozīmīgu vietu uzņēmējdarbībā regulē civiltiesiskās attiecības un normatīvie akti par līgumsaistībām. Ir īpaši svarīgi starptautiskie privāttiesību noteikumi attiecībā uz starptautisko preču tirdzniecību. Šie motīvi un argumenti kopumā arī noteica diplomdarba tēmas izvēli. Līdz ar to autore izvirzīja kā pētāmo objektu Starptautiskās tirdzniecības paražas. Attiecīgi, pētījuma priekšmets bija Starptautisko tirdzniecības paražu pielietošana. Diplomdarbā ietvertajiem pētījumiem bija izvirzīta šāda hipotēze: bieži sastopami gadījumi, kad uzņēmēji kļūdaini norāda preču piegādes darījumos pielietotos noteikumus. Saskaņā ar izvirzīto hipotēzi diplomdarba mērķis bija novertēt Incoterms noteikumu piemerosānu starptautiskajā tirdzniecībā un muitas darījumos. Definētā darba mērķa sasniegšanai pētījumu procesam bija pakārtoti šādi darba uzdevumi: 1) izpētīt Incoterms noteikumu piemērošanu unklasifikāciju; 2) izskatīt Incoterms struktūras īpatnības; 3) veikt salīdzinošu analīzi Incoterms 2000 noteikumiem un Incoterms 2010 noteikumiem. Darba struktūra veidota saskaņā ar augstāk formulētajiem pētījumu uzdevumiem. Pirmajā nodaļā tiek apspriesti Incoterms funkcionālitātes teorētiskie aspekti, otrā nodaļa irveltīta Incoterms struktūras īpatnību izpētei, trešajā nodaļā tiekapkopoti pētījumu rezultāti un apskatīts to praktiskais pielietojums, un veikta salīdzinoša analīze Incoterms 2000 noteikumiem un Incoterms 2010 noteikumiem. Darba nobeigumā noformulēti galvenie atzinumi un secinājumi, problēmas un priekšlikumi problēmu risināšanai. Darbs satur 66 lappuses, 7 tabulas, 14 attēlus, 56 izmantotās informācijas avotus un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Incoterms noteikumu pielietošana starptautiskajos darījumos
Atslēgas vārdi angļu valodā Application of INCOTERMS Provisions in International Transactions
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2013 16:38:35