Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums "Vērtspapīru portfeļa veidošana pēckrīzes periodā"
Nosaukums angļu valodā "Building Equity Portfolio in Post-crisis Period"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
Recenzents Dr.oec.,doc. N.Koleda
Anotācija Maģistra darba mērķis bija, balstoties uz fundamentālo datu analīzi, izveidot akciju portfeli, kas pēckrīzes periodā nodrošina augstāku ienesīgumu par salīdzinošo tirgus indeksu, ņemot vērā investīciju vides novērtējumu. Dažādi faktori pēckrīzes periodā ir izraisījuši izmaiņas akciju tirgus uzņēmumu akciju cenas attīstībā, kā arī investīciju vide ir kļuvusi neprognozējamāka. Akciju tirgus ienesīgums pēc krīzes ir mainījies un, lai aktīvu pārvaldītāji spētu nodrošināt atdevi, kas augstāka par tirgus atdevi, nepieciešams pārskatīt investīciju stratēģijas tās pielāgojot mūsdienu tirgus apstākļiem. Darba pamatuzdevumos ietilpa akciju tirgus īpašību noteikšana, izmaiņas un attīstības īpatnības pēckrīzes periodā, izmantojot makroekonomiskos un kvantitatīvos datus, kā arī analizējot nozares literatūru; uz atsevišķiem fundamentālajiem datiem balstīta ienesīguma efektivitātes izpēte, tā īpašības un noteikt nozīmīgākos faktorus pēckrīzes periodā; fundamentālo faktoru sakarību un nosacījumu izpēte, kas sekmē vērtspapīru portfeļa izveidi un pilnveidi pēckrīzes periodā. Izstrādātais darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā tiek atspoguļota teorētiskā bāze par vērtspapīru tirgus īpašībām pirms un pēc finanšu krīzes, kā arī aktīvu pārvaldīšanas tendences. Darba otrajā daļā tiek analizēts uz fundamentāliem datiem balstīts tirgus ienesīgums. Trešajā daļā tiek veidota investīciju metodoloģijas, un vērtspapīru portfeļa izstrāde balsoties uz fundamentāliem datiem.
Atslēgas vārdi vērtspapīru tirgus, akciju portfelis, pēckrīzes periods, fundamentālā analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Stock market, equity portfolio, post-crisis period, fundamental analysis
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 00:54:50