Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Finanšu instrumentu piemērošana uzņēmumu sākotnējā un agrīnajā attīstības stadijā"
Nosaukums angļu valodā "Use of financing tools in company’s initial and early development stage"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec., J.Komkova
Anotācija Šī pētījuma mērķis bija iepazīties ar pieejamo finanšu instrumentu daudzveidību uzņēmuma sākotnējā un agrīnajā dibināšanas stadijā. Analītiskajā daļā tika apskatīti tādi finansēšanas veidi kā tradicionālā finansēšana, kas būtu kā bankas aizdevums, tā arī biznesa eņģeļu un riska kapitāla fondu finansējums. Tika analizētas un salīdzinātas šo aizņēmumu priekšrocības un trūkumi, kā arī apskatīti citi alternatīvie uzņēmuma finansēšanas avoti kā piem. granti, sēklas kapitāla fondi, sviedru kapitāls, mezonīna kapitāla fondi u.c.. Teorētiskajā daļā lielāka uzmanība tika pievērsta uzņēmuma veidošanās motīviem un to iespējamām formām, kā arī tika apskatīts kāds ir cilvēciskais faktors pie uzņēmumu dibināšanas. Pētot kādi ir uzņēmuma attīstības posmi un uz tiem attiecināmie finanšu resursi, tika secināts, ka uzņēmuma sākotnējā un agrīnajā attīstības posmā svarīgi ir prast piesaistīt finanses, lai biznesa ideju pārvērstu reālā naudas līdzekļu pelnīšanā. Tika aplūkots uzņēmuma dzīves cikls pēc Adizes teorijas, kā arī uzņēmējdarbību ietekmējošie riska faktori, kur svarīgi būtu pievērst uzmanību ilgtermiņa uzņēmējdarbības plānošanai. Zinātniski praktiskajā daļā tika veiktas un izanalizētas divas intervijas ar finanšu jomas speciālistiem par tradicionāliem un netradicionāliem finansēšanas avotiem un to iespējamo piesaisti uzņēmuma dibināšanas stadijā. Kā arī tika salīdzināti divi uzņēmumi (ar tipisku un strauju attīstības scenāriju) pēc Black-Scholes modeļa par investīciju piesaisti un atdevi noteiktā laika posmā pēc uzņēmuma dibināšanas. Aprēķinot IIR (iekšējo ienesīguma normu) un investīciju atmaksas periodu, tika izdarīti secinājumi, ka modelis ir labāk piemērots investīciju noteikšanai pie diskontētās naudas plūsmas, kas ir tuvu 0 vērtībai. Darba apjoms ir 102 lpp., kurās ir iekļauti 15 attēli, 9 tabulas (no kurām 7 ir aprēķinu tabulas) un 1 pielikuma.
Atslēgas vārdi Ārējā finansēšana, biznesa eņģeļi, riska kapitāls
Atslēgas vārdi angļu valodā External financing, business angels, venture capital
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2013 14:12:58