Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas uzlabošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improving the use of current assets
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Anotācija Autors rakstot savu diplomprojektu, apskatīja uzņēmumu SIA Darba Apģērbu Serviss. Diplomprojekta analītiskajā daļa tika analizēta uzņēmuma finanšu stāvoklis un apskatīts pats uzņēmums. Projekta daļā autors veica naudas plūsmas analīzi, un rosināja uzlabot naudas plūsmu piesaistot stratēģisko investoru, apgrozāmu līdzekļu ieguvei, lai piesaistītu jaunus klientus. Tehnoloģiskajā daļā autors sastādīja uzņēmuma klientu datu bāzi, izmantojot programmu Microsoft Access. Darba un vides nodaļā tika veikt uzņēmuma risku novērtēšana pēc Somijas 5 baļļu sistēmas, izstrādājot preventīvo pasākumu plānu. Autors diplomdarbā secināja, ka izvirzītais projekta mērķis ir sasniedzams, piesaistot stratēģisko investoru. Darba pamattekstā ir 83 lappuses, 18 attēli, 32 tabulas, 24 nosaukumu informācijas avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi apgrozāmie līdzekļi, naudas plūsma, nomas klienti, finanšu analīze, Somijas 5 baļļu sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā cash flow analysis, rent service clients, Finnish 5-point system, strategic investor
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 09:33:08